Actua

Actua

Wagenpark Vlaamse overheid moet dringend groener

In het kader van het klimaatdoelstellingen is de vermindering van de uitstoot van CO2 en fijn stof door (diesel)wagens een belangrijk werkpunt. Daarom streeft ook de Vlaamse Overheid naar een...

Actua

Federale overheid werft sneller aan door online solliciteren

Via het project OptimaS laat Selor de overheidsdiensten toe om hun vacatures zelf online te beheren. Dat spaart onnodige tussenstappen uit, waardoor er sneller kan aangeworven worden. De...

Actua

Binnenkort meldpunt voor digitale klokkenluiders

Binnenkort komt er een meldpunt voor kwetsbaarheden in de ICT-systemen van de Belgische overheid. Dat heeft Charles Michel geantwoord op een schriftelijke vraag van CD&V-Kamerlid Roel Deseyn. Het...

Actua

1,23 mio euro opleidingssteun voor Van Hool

Op voorstel van minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor economie, besliste de Vlaamse regering eind december 2012 om 1.233.705 euro aan opleidingssteun toe te kennen aan de NV VAN...

Actua

Een vluchteling is meer dan bed, bad en brood

Vrijwilligerswerk is vandaag de dag van cruciaal belang in onze samenleving. Overal waar je kijkt, zie je mensen vrijwillig een handje toesteken: de buurvrouw die boodschappen doet voor de...

Actua

Politieraad: aanpassing voordrachtsakte leidt tot grotere politieke stabiliteit

Minister van Binnenlandse Zaken akkoord met voorstel van CD&V-senator Dirk Claes om lacunes in de wet rond samenstelling politieraad op te lossen Afgelopen week werden naast gemeente- en...

Actua

Ledenpoll 2019

Op de provinciale congressen kunnen alle stemgerechtigde CD&V-leden (lid op 31 december 2018) deelnemen aan de geheime ledenpoll voor de kandidatenlijsten van de federale, Vlaamse en Europese...

Actua

Septemberverklaring 2021: goed bestuur dat mensen vooruit stuwt

- Hilde Crevits, Wouter Beke, Joachim Coens, Benjamin Dalle

Op maandag 27 september 2021 legde de Vlaamse regering de Septemberverklaring af in het Vlaams Parlement. Hierbij stelde de Vlaamse Regering de algemene maatschappelijke situatie in Vlaanderen, de...

Actua

Vlaanderen wil erkenning en ondersteuning jonge mantelzorgers

Naar schatting 40.000 jongeren in Vlaanderen tussen 10 en 24 jaar dragen mee zorg voor hun zieke moeder of vader. Deze kinderen en jongeren hebben door het opnemen van deze zorgtaak niet alleen...

Actua

Gedoogsteun geen goede basis voor stabiel beleid

In Denderleeuw heeft Vlaams Belang woensdagavond tijdens een geheime stemming van de gemeenteraad de kandidaten van het blok CD&V/N-VA gesteund. Daardoor is na weken vruchteloos onderhandelen met...

Actua

Lijsttrekker Brussel: Sabine de Bethune

Sabine de Bethune is Vlaams volksvertegenwoordigster en senatrice, aangewezen door het Vlaams Parlement na de federale verkiezingen van 2014. Ze is senatrice sinds 1995 en was voorzitster van de...

Actua

CD&V: “Geen vaccinatiediscriminatie voor jongeren en gezinnen op vakantie.”

- Joachim Coens

Morgen legt de Europese Commissie de vaccinatiepas op tafel. CD&V is voorstander van zo’n regeling, maar enkel en alleen als iedere burger minstens de kans heeft gekregen om gevaccineerd te...