Actua

Actua

'Scholen van Morgen' op kruissnelheid: alle 165 scholenbouwprojecten worden daadwerkelijk uitgevoerd

Het private-publieke programma ‘Scholen van Morgen’ zit op kruissnelheid. Alle 165 scholenbouwprojecten worden daadwerkelijk uitgevoerd. Intussen zijn reeds 50 bouwwerven opgestart. Vlaams...

Actua

Valerie Taeldeman luidt alarmbel: "Hoge nood aan sociale woningen"

In amper twee jaar tijd is de vraag naar een sociale woning met 16 procent gestegen. In bijna de helft (47,7 procent) van de aanvragen gaat het om alleenstaanden. Vlaams volksvertegenwoordiger...

Actua

Ik pas voor een politiestaat

Na de verschrikkelijke gebeurtenissen in Parijs moeten politici voorgaan als staatsmannen, met breed gedragen basiswaarden die boven de partijpolitiek staan. Inzetten op meer openheid, en zich...

Actua

Ruilverkaveling zorgt voor 20 hectaren meer bos in Sint-Lievens-Houtem

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege heeft een subsidie van 1,18 miljoen euro verleend aan het ruilverkavelingscomité Sint-Lievens-Houtem om de landschapsecologische...

Actua

Ziekteverzuim bij de politie neemt toe

De voorbije vier jaar is het ziekteverzuim bij de verschillende politiediensten lichtjes gestegen. Dit blijkt uit een parlementaire vraag (MV 524) van CD&V-Kamerlid Franky Demon aan de minister...

Actua

Brussel aan top congressteden

Uit de cijfers blijkt ook de medische sector, de wetenschappelijke sector, de farmaceutische sector, corporate en associatieve sectoren en alles wat verbandt houdt met Europese aangelegenheden de...

Actua

Ketenaanpak noodzakelijk in strijd tegen radicalisering

De strijd tegen gewelddadig radicalisme en het voorkomen van radicalisering vergt een integrale en geïntegreerde aanpak waarbij alle beleidsniveaus hun verantwoordelijkheid opnemen: Europa, de...

Actua

Maatregelen tegen fijn stof voor bedrijven met op- en overslagactiviteiten

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege, keurde de Vlaamse Regering vandaag de reglementering goed die diffuse stofemissies afkomstig van op- en...

Actua

Koen Van den Heuvel: lijsttrekker

In 1988 studeerde Koen af als licentiaat in zowel de economische als de politieke wetenschappen aan de KULeuven. Ook haalde hij een baccalaureaat in de filosofie. Zijn professionele carrière begon...

Actua

GGO's (genetisch gewijzigde gewassen): nieuwe EU-regeling - maximale garanties voor volksgezondheid en milieu

Het Europees Parlement heeft het licht op groen gezet voor een Europese regelgeving over genetisch gewijzigde organismen.   Het gaat zoals bekend om gewassen (maïs, aardappelen, suikerbieten etc.)...

Actua

Bijkomende subsidie van 250.000 euro voor Winteropvang in Brussel

Op voorstel van minister Brigitte Grouwels en Evelyne Huytebroeck, beiden GGC-Collegelid belast met bijstand aan personen, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vandaag besloten om een...

Actua

Grensarbeiders moeten zonder zorgen kunnen telewerken

- Steven Matheï

“Vele Limburgse grensarbeiders die nu thuiswerken, dreigen fiscaal benadeeld te worden. Op korte termijn moeten we de tijdelijke akkoorden voor thuiswerkende grensarbeiders verlengen en op...