Actua

Actua

Vlaanderen wordt groter

Als gevolg van de herstructurering van het leger komen veel militaire domeinen vrij. Senator Wouter Beke en Vlaams parlementslid Lode Ceyssens, beiden CD&V, vragen dat de federale én de Vlaamse...

Actua

Voorzitter Joachim Coens reageert op politieke actualiteit

Vrijdagavond nam Koen Geens ontslag als koninklijk opdrachthouder. CD&V-voorzitter Joachim Coens geeft zijn visie op hoe het nu verder kan met de federale formatie. Beluister hier het heldere en...

Actua

Werknemers Opel Antwerpen krachtig ondersteunen

Vandaag is een zwarte dag voor Antwerpen en Vlaanderen. General Motors gelooft niet langer in haar Antwerpse fabriek. Met Opel Antwerpen sluit de autobouwer één van de meest productieve...

Actua

Koptrekken: online dialoogmoment CD&V-afdelingsvoorzitters

Zondagvoormiddag 14 juni 2020. Vaderdag. Maar ook wedstrijddag. Een omvangrijk peloton van lokale afdelingsvoorzitters reageerde op de getelefoneerde demarrage van onze algemeen voorzitter Joachim...

Actua

Terug naar Siberië, Berlijn en Binche!

De Vlaamse media bezinnen zich. De economische crisis en de recente gebeurtenissen in Loksbergen lijken (tot op zekere hoogte) tot een inhoudelijke reflectie te leiden. Professor Geert Buelens...

Actua

YOUCA Action Day: CD&V werkt mee aan een duurzame en rechtvaardige samenleving

Op 17 oktober vindt voor de dertiende keer de YOUCA Action Day plaats. Dat is een jaarlijks weerkerend evenement waarbij jongeren een dag meedraaien in een bedrijf of organisatie en nadien hun...

Actua

Correcte grensprocedures en gecontroleerde registratie gaan hand in hand met mensenrechten

- Sammy Mahdi

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, heeft tijdens de Raad van de Europese Ministers van Binnenlandse Zaken en Asiel en Migratie de lidstaten gewezen op het belang van correcte...

Actua

E314 krijgt eigen verkeerstudie

De recente studie over de E313 tussen Limburg en Antwerpen inspireerde het Leuvense parlementslid om voor de E314 een gelijkaardige studie te vragen. De verkeersproblematiek op deze verkeersader...

Actua

MYRRHA: innovatiekatalysator par excellence

MYRRHA (Multipurpose hYbrid Research Reactor for Hightech Applications) is een uniek innovatief project. Dat is zeer beknopt de inhoud van het definitieve expertenrapport van de OESO over de...

Actua

Dag van de jeugdbeweging: verander de wereld, start bij de jeugdbeweging

Vandaag 18 oktober is het 'Dag van de Jeugdbeweging'. Meer dan 250.000 jongeren gaan ieder weekend naar een jeugdbeweging. Ze brengen er hun vrije tijd door en maken er vrienden voor het leven. En...

Actua

Ontmoet onze kandidaten tijdens de provinciale gespreksavonden

Op de Algemene Vergadering van 2 oktober werd het startschot gegeven voor de organisatie van de voorzittersverkiezingen. CD&V-leden mogen een nieuwe algemeen voorzitter kiezen. Wie zijn onze...