Actua

Actua

Lokale besturen kunnen hulp van profploeg aanvragen om hun handelskern te versterken

23.06.2021 - Hilde Crevits

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits stelt vandaag de oproep open waarop lokale besturen zich kunnen inschrijven om een beroep te doen op de profploeg ter versterking van hun handelsbeleid.

Actua

Vlaanderen investeert volop in hogere lonen voor het personeel in de kinderopvang

21.06.2021 - Wouter Beke

Op 30 maart 2021 sloten de Vlaamse Regering en de sociale partners het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord af voor de socialprofitsectoren, VIA 6 genaamd. Dit sociaal akkoord zorgt voor meer...

Actua

CD&V wil betere informatie-uitwisseling tussen FOD Financiën en lokale besturen

21.06.2021 - Vincent Van Peteghem

Als het van CD&V afhangt, zullen lokale besturen in de toekomst gebruik kunnen maken van gegevens van de FOD Financiën. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem wil dit doorvoeren via een...

Actua

Uitbreiding rouwverlof is een feit

17.06.2021 - Nahima Lanjri

De Kamer van Volksvertegenwoordigers zal zo dadelijk het wetsvoorstel van parlementslid Nahima Lanjri (CD&V) goedkeuren dat het rouwverlof uitbreidt bij het verlies van een kind of partner.

Actua

Consumptiecheques en coronapremies worden gebruiksvriendelijker en flexibeler

17.06.2021 - Nahima Lanjri

De Ministerraad heeft beslist om het systeem van consumptiecheques en coronapremies gebruiksvriendelijker en flexibeler te maken. Zo zullen werknemers deze cheques en premies binnenkort kunnen...

Actua

CD&V roept op tot duidelijke huisnummers en straatnamen

17.06.2021 - Franky Demon

CD&V-Kamerlid Franky Demon roept op om de herkenbaarheid van huisnummers en straatnamen te verbeteren. Bij brand of andere levensbedreigende situaties is het cruciaal dat de brandweer,...

Actua

CD&V vraagt krachtig signaal tegen sluikstorten in Brussel

17.06.2021 - Bianca Debaets

Ook in 2020 kreeg onze hoofdstad af te rekenen met heel wat gevallen van sluikstorten en graffiti-tags, zo blijkt uit cijfers die CD&V-gemeenteraadslid Bianca Debaets opvroeg bij het College van...

Actua

Relocatie asielzoekers uit Griekse kampen komt eindelijk op gang

17.06.2021 - Sammy Mahdi

De voorbije jaren hebben verschillende Europese lidstaten asielzoekers van de Griekse kampen overgenomen. De levensomstandigheden in de kampen zijn al jaren problematisch, met de brand in het kamp...

Actua

Kamercommissie stemt voor stiptere betaaltermijnen voor bedrijven en overheid

16.06.2021 - Leen Dierick

De Kamercommissie Economie heeft zonet in eerste lezing unaniem een CD&V-wetsvoorstel aangenomen om de stiptheid van betalingstermijnen te verbeteren, voor zowel overheden (G2B, overheid aan...

Actua

Neem nuttige ervaring van ICT coördinatoren in scholen mee in rekening voor hun verloning

15.06.2021 - Jo Brouns

Om meer en kwalitatieve ICT-coördinatoren aan te trekken in het onderwijs pleit Vlaams parlementslid voor CD&V Jo Brouns ervoor om het ook voor zij-instromende ICT-coördinatoren mogelijk te maken...

Actua

Inzet asielzoekers als vrijwilligers wordt verdubbeld

15.06.2021 - Sammy Mahdi

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, bracht deze ochtend een werkbezoek aan het vaccinatiecentrum in Ieper. Een tweetal weken geleden startten 8 vrijwilligers uit het...

Actua

Gevecht in Blaarmeersen: we moeten dit veroordelen, maar komen ook met oplossingen

11.06.2021 - Annelies Verlinden, Benjamin Dalle

Op woensdag 2 juni vond er een gevecht plaats op het recreatiedomein "Blaarmeersen" te Gent. Een groep Brusselde amokmakers ging op de vuist, het strandgedeelte moest ontruimd worden. Naar...