Actua

Actua

Jo Brouns: familieman, papa van drie, kersvers minister. En burgemeester van de grootste groentetuin van Vlaanderen?

18.05.2022 - Jo Brouns

Het staat intussen overal in de media: Jo Brouns - kersvers cd&v-minister van Werk, Economie en Landbouw. Maar wie is de man precies? We nemen een kijkje naar wie er achter de politicus zit.  Echt...

Actua

Partijraad cd&v geeft groen licht voor nieuwe samenstelling Vlaamse ministerploeg

16.05.2022 - Hilde Crevits, Joachim Coens, Jo Brouns

Na het vertrek van Wouter Beke als Vlaams minister voor Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding ging cd&v op zoek naar een plaatsvervanger. Voorzitter Joachim Coens stelde vandaag...

Actua

Verenigde krachten voor een veilige voetbalbeleving

12.05.2022 - Annelies Verlinden

Mechelen, donderdag 12 mei 2022 Vandaag stelden de Pro League, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, de FOD Binnenlandse Zaken en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden het actieplan...

Actua

cd&v wil evenveel moederschapsrust bij te vroeg geboren baby

10.05.2022 - Nahima Lanjri

Vrouwelijke werknemers die vroeger bevallen dan voorzien, verliezen vaak enkele dagen moederschapsrust. In tegenstelling tot zelfstandigen, mogen werknemers de zeven dagen verplichte prenatale...

Actua

Kinderen en jongeren krijgen meer mogelijkheden om assistentiebudget in te zetten

6.05.2022 - Wouter Beke

In het Zorginvesteringsplan schoof minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke voor minderjarigen twee doelstellingen naar voren: in de eerste plaats  zetten we in op bijkomende...

Actua

Kamer keurt cd&v-voorstellen jongdementie goed

6.05.2022 - Els Van Hoof

De Kamer keurde de cd&v-resolutie goed om een aangepast zorgtraject voor personen met jongdementie uit te werken. De FOD Volksgezondheid en het RIZIV krijgen de opdracht om dit te onderzoeken en...

Actua

Ook appartementsbewoners en sociale huurders krijgen stookoliepremie

6.05.2022 - Nahima Lanjri

Bewoners van appartementsgebouwen en sociale huurders die hun woning verwarmen met stookolie, propaan of butaangas krijgen ook de beloofde premie van 200 euro. Dit heeft de minister van Werk...

Actua

Invoering digitaal registratie -en controlesysteem voor migranten: belangrijke stap naar gecontroleerde migratie

6.05.2022 - Sammy Mahdi

Sammy Mahdi bereidt ons land voor op de invoering van het Europees inreis -en uitreissysteem voor migranten. Binnenkort is er een nieuw elektronisch registratie -en controlesysteem bij de grenzen...

Actua

Vlaanderen bundelt de krachten in de ondersteuning van mantelzorgers

2.05.2022 - Wouter Beke

De Vlaamse Regering heeft een nieuw mantelzorgplan uitgewerkt waarin het ingaat op de noden die leven bij mantelzorgers en personen voor wie zij zorg dragen. Vlaams minister voor Welzijn en...

Actua

cd&v pleit voor sociale studentenkoten

29.04.2022 - Vera Jans

Om iets te doen aan het tekort aan studentenkoten, stelt cd&v-woonexpert Vera Jans voor om sociale huisvestingsmaatschappijen te betrekken bij het aanbieden van ‘sociale studentenkoten’. “Sociale...

Actua

Federale regering nodigt burgers uit om ideeën te delen over de toekomst van onze democratie via ‘eenlandvoordetoekomst.be’

29.04.2022 - Annelies Verlinden

Hoe moet onze toekomstige staatsstructuur eruitzien? Wie zou welke bevoegdheden moeten hebben? Welke rol wil de burger zelf? Hoe organiseren we best de verkiezingen? De federale regering wil voor...

Actua

cd&v wil invorderingskosten plafonneren

28.04.2022 - Leen Dierick

cd&v-Kamerlid Leen Dierick wil de invorderingskosten voor achterstallige rekeningen plafonneren. Zo wil de partij consumenten in deze crisis beschermen tegen schuldopstapeling.  De energiecrisis...