Actua

Actua

Commissie Justitie Senaat wil verjaringstermijn aanpassen

Eind 2012 besprak de Commissie Justitie van de Senaat het wetsontwerp houdende fiscale en andere bepalingen betreffende Justitie (nr.5-1887). Artikel 7 van het desbetreffende ontwerp bepaalt...

Actua

Duitse onderscheiding voor Minister Pieter De Crem

De Belgische Minister van Defensie Pieter De Crem wordt onderscheiden met het Grote Kruis met Ster en Grootlint van de Orde van Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland. Minister van Defensie...

Actua

34,5% vrouwelijke schepenen in de komende legislatuur

De nieuwe Colleges van Burgemeester en Schepenen in Vlaanderen zullen 34,49% vrouwelijke schepenen tellen, zo blijkt uit een grootschalig onderzoek van Vrouw & Maatschappij. Dat cijfer zal nog...

Actua

Minister Vandeurzen hertekent jeugdhulpverlening

De jeugdhulpverlening in Vlaanderen wordt grondig hertekend. Sinds 1 januari 2013 maakt de Vlaamse regering voor zowel Jongerenwelzijn als Kind en Gezin nieuwe afspraken mogelijk voor de werking...

Actua

Samenwerking FOREM en VDAB

In mei 2008 werden drie gemengde teams VDAB/Le Forem opgericht: Moeskroen, Halle en Luik. De teams moesten Waalse werkzoekenden in contact brengen met Vlaamse vacatures en hen begeleiden in hun...

Actua

Vlaanderen wordt groter

Als gevolg van de herstructurering van het leger komen veel militaire domeinen vrij. Senator Wouter Beke en Vlaams parlementslid Lode Ceyssens, beiden CD&V, vragen dat de federale én de Vlaamse...

Actua

Voorzitter Joachim Coens reageert op politieke actualiteit

Vrijdagavond nam Koen Geens ontslag als koninklijk opdrachthouder. CD&V-voorzitter Joachim Coens geeft zijn visie op hoe het nu verder kan met de federale formatie. Beluister hier het heldere en...

Actua

Werknemers Opel Antwerpen krachtig ondersteunen

Vandaag is een zwarte dag voor Antwerpen en Vlaanderen. General Motors gelooft niet langer in haar Antwerpse fabriek. Met Opel Antwerpen sluit de autobouwer één van de meest productieve...

Actua

Koptrekken: online dialoogmoment CD&V-afdelingsvoorzitters

Zondagvoormiddag 14 juni 2020. Vaderdag. Maar ook wedstrijddag. Een omvangrijk peloton van lokale afdelingsvoorzitters reageerde op de getelefoneerde demarrage van onze algemeen voorzitter Joachim...

Actua

Terug naar Siberië, Berlijn en Binche!

De Vlaamse media bezinnen zich. De economische crisis en de recente gebeurtenissen in Loksbergen lijken (tot op zekere hoogte) tot een inhoudelijke reflectie te leiden. Professor Geert Buelens...

Actua

YOUCA Action Day: CD&V werkt mee aan een duurzame en rechtvaardige samenleving

Op 17 oktober vindt voor de dertiende keer de YOUCA Action Day plaats. Dat is een jaarlijks weerkerend evenement waarbij jongeren een dag meedraaien in een bedrijf of organisatie en nadien hun...

Actua

E314 krijgt eigen verkeerstudie

De recente studie over de E313 tussen Limburg en Antwerpen inspireerde het Leuvense parlementslid om voor de E314 een gelijkaardige studie te vragen. De verkeersproblematiek op deze verkeersader...