Actua

Actua

Gehoorschade bespreekbaar maken: Minister Schauvliege stelt kortfilm Ruis voor

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege stelde vandaag de kortfilm Ruis voor aan Gentse scholieren van het vierde jaar middelbaar onderwijs. Met deze film wil minister...

Actua

Bodemsanering Waalse Krook in Gent van start

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege, cvba Waalse Krook en de OVAM gaven vandaag het startschot voor de sanering van de Waalse Krook in Gent. Deze site, 3.000 m²...

Actua

Ministers Verlinden en Vandenbroucke schrijven brief aan Sint: “U hoeft niet in quarantaine en de avondklok telt niet.”

In deze coronaperiode zal de Sint toch cadeautjes kunnen brengen. Hij moet zich geen zorgen maken over regels als de avondklok of de quarantaine voor wie uit Spanje komt. Dat hebben de ministers...

Actua

Aanbevelingen tot versnelling van procedures bij belangrijke investeringsprojecten uitvoeren

In 2010 leverde de ad hoc commissie Versnelling van Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten onder leiding van Johan Sauwens een huzarenstukje. In drie maanden tijd werd de problematiek...

Actua

Zo brengt CD&V Ieper politiek dichter bij de inwoners

Onze lokale mandatarissen zijn, samen met de burgers, de voelsprieten van onze maatschappij. Ze detecteren bekommernissen en zorgen voor oplossingen. Want daar draait het om : naar elkaar...

Actua

Brussels gewest pakt leegstand boven handelsruimtes aan

Het Brussels Gewest telt heel wat winkels waarvan de bovenverdieping leegstaat en dus niet bewoond is. Een nieuwe studie toont aan dat zo’n 1.100 tot 1.650 gebouwen met zulke onderbezetting...

Actua

Cindy Franssen en Griet Smaers: de interim-voorzitters van CD&V

De Algemene Vergadering van CD&V heeft ondervoorzitters Cindy Franssen en Griet Smaers aangesteld tot interim-algemeen voorzitters van de partij. Hun opdracht bestaat uit de dagelijkse leiding van...

Actua

Commissie Justitie Senaat wil verjaringstermijn aanpassen

Eind 2012 besprak de Commissie Justitie van de Senaat het wetsontwerp houdende fiscale en andere bepalingen betreffende Justitie (nr.5-1887). Artikel 7 van het desbetreffende ontwerp bepaalt...

Actua

Duitse onderscheiding voor Minister Pieter De Crem

De Belgische Minister van Defensie Pieter De Crem wordt onderscheiden met het Grote Kruis met Ster en Grootlint van de Orde van Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland. Minister van Defensie...

Actua

CD&V-voorzittersverkiezingen

De Algemene Vergadering heeft het reglement goedgekeurd voor de verkiezing van een algemeen voorzitter, een voorzitter van de CD&V-senioren en de provinciale en hoofdstedelijke voorzitters van...

Actua

34,5% vrouwelijke schepenen in de komende legislatuur

De nieuwe Colleges van Burgemeester en Schepenen in Vlaanderen zullen 34,49% vrouwelijke schepenen tellen, zo blijkt uit een grootschalig onderzoek van Vrouw & Maatschappij. Dat cijfer zal nog...

Actua

Minister Vandeurzen hertekent jeugdhulpverlening

De jeugdhulpverlening in Vlaanderen wordt grondig hertekend. Sinds 1 januari 2013 maakt de Vlaamse regering voor zowel Jongerenwelzijn als Kind en Gezin nieuwe afspraken mogelijk voor de werking...