Actua

Actua

Gemeentes kunnen samenwerken in regio's

Er zijn talloze samenwerkingverbanden tussen verschillende gemeenten. Samenwerkingen om voor een goede dienstverlening te zorgen. In het hele verhaal staat de dienstverlening naar de burger altijd...

Actua

Lopen huurders verminderingen onroerende voorheffing mis?

Uit de cijfers blijkt dat niet alleen het totaalbedrag stijgt, maar dat ook elke categorie afzonderlijk een toename kent aan toegekende verminderingen (zie tabel in bijlage). Daaruit blijkt dat...

Actua

Sociaal overleg federale overheid gestart

Vanmorgen vond een eerste overleg plaats tussen Staatssecretaris Hendrik Bogaert en de overheidsvakbonden.  De inhoud voor de komende onderhandelingen werd er besproken. Elke woensdag en vrijdag...

Actua

Bianca Debaets: Lijsstrekker Brussel 2019

Bianca Debaets is Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en belast met Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijkekansenbeleid. Bianca is een moderne, jonge en sociaalvoelende vrouw met...

Actua

Gezinsfiscaliteit: ondersteuning voor kinderopvang en mantelzorgers

De Regering wil maatregelen nemen om gezinnen en hulpbehoevenden verder te ondersteunen. De Regering streeft er naar om de combinatie van werk en gezin beter op elkaar af te stemmen en om de zorg...

Actua

Eindelijk zekerheid voor vrijwilligers en verenigingen: Vlaanderen neemt in 2017 cultuursubisdies over

Over de overdracht van de provinciale instellingen zoals musea, wordt al enkele maanden druk overleg gepleegd en over enkele weken zal de  Vlaamse regering de lijst van over te dragen instellingen...

Actua

Nieuwe test met 'luchtzuiverend cement' in Brusselse Leopold II-tunnel

In de Brusselse Leopold II-tunnel worden vanaf maandag 21 januari tot maandag 4 februari nieuwe testen uitgevoerd om de zuiverende effecten van zogenaamd fotokatalytisch cement te meten. Dit...

Actua

Eindelijk zekerheid voor vrijwilligers en verenigingen: Vlaanderen neemt in 2017 provinciale cultuursubsidies over

De interne staatshervorming voorziet dat de Vlaamse provincies vanaf 1 januari 2017 geen cultuurbeleid meer mogen voeren. Hun taken en bevoegdheden in de persoonsgebonden aangelegenheden worden...

Actua

Klassieke treinverbinding naast Fyra kan perfect

De stad Den Haag wil de treinverbinding tussen Den Haag Centraal en Brussel-Zuid zelf gaan exploiteren. In antwoord op een vraag van Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) liet de Europese Commissie...

Actua

Eindelijk zekerheid voor vrijwilligers en verenigingen: Vlaanderen neemt in 2017 provinciale cultuursubsidies over

De interne staatshervorming voorziet dat de Vlaamse provincies vanaf 1 januari 2017 geen cultuurbeleid meer mogen voeren. Hun taken en bevoegdheden in de persoonsgebonden aangelegenheden worden...

Actua

Joke Schauvliege: Lijsttrekker Oost-Vlaanderen 2019

Het beleid Van Joke Schauvliege is indrukwekkend, al is dat misschien niet door iedereen gekend.  Ze heeft steeds geprobeerd om iedereen samen te brengen met grote redelijkheid.  Dat klimaatacties...