Actua

Actua

Vervolgcampagne ‘GOED GEREGELD IS GELD GESPAARD’

Nieuwe regelgeving Voortaan wordt duidelijk gedefinieerd in welke zeer uitzonderlijke gevallen mag worden afgesloten en dit met een maximale tussenkomst van een derde partij, namelijk een Lokale...

Actua

Mediarichtlijnen zelfdoding terug in de aandacht

Het thema zelfdoding is alomtegenwoordig in de media. Er bestaan mediarichtlijnen om er op een correcte en genuanceerde manier over te  berichten en imitatie te vermijden. Vlaams...

Actua

Federale erkenning van rampen laat op zich wachten

‘De federale regering zal alle rampenschade vergoeden. Alle maatregelen zullen in één pakket worden opgenomen.’ Dit laat de minister van Binnenlandse Zaken in de plenaire vergadering weten aan...

Actua

Ministers Geens verheugd met bereikte akkoord over gedragsregels financiering

Minister van Financiën Koen Geens en Minister bevoegd voor KMO's Sabine Laruelle zijn erg tevreden over het bereikte akkoord tussen UNIZO, UCM en FEBELFIN over gedragsregels  met betrekking tot de...

Actua

Interimarbeid wel criterium voor gezinshereniging

In de uitzending van Peeters & Pichal werd vandaag één bepaald aspect van de wet op de gezinshereniging onder de loep genomen, m.n. het inkomenscriterium waaraan moet voldaan worden om in...

Actua

Boekentip: Zorg voor elkaar

- Jo Vandeurzen

De zomermaanden komen eraan. Omdat we niet willen dat je zonder goede lectuur het vliegtuig op moet stappen of met lege handen in je tuinstoel moet zitten, raden we je graag het boek van Jo...

Actua

Geen afzonderlijke kinderopvang voor kwetsbare kinderen

In totaal zijn er 774 organisatoren kinderopvang, die een gezamenlijke capaciteit bieden van 66.602 plaatsen die gesubsidieerd worden volgens trap 2. Dat betekent dat voor deze plaatsen voorrang...

Actua

Broken Circle bij kruim van internationale filmwereld

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege is erg blij met de definitieve nominatie van The Broken Circle Breakdown voor de Oscar van Beste Niet-Engelstalige Film.  “The Broken Circle Breakdown...

Actua

Adoptiedecreet met verbeterd inzagerecht zorgt voor meer respect

De interlandelijke adoptie heeft te kampen met groeiende wachttijden. In 2009 waren er 592 kandidaat-adoptieouders tegenover 244 adopties. De gemiddelde duur van de adoptieprocedure is sinds 2005...

Actua

Trots rechtop naar de toekomst kijken

De verkiezingsresultaten zijn voor onze partij ontgoochelend. We hadden gerekend en gehoopt op een uitslag die een stuk hoger lag. We mikten op 20%. Die score hebben we niet gehaald. Met als...

Actua

Vlaams Parlement wil erkenning en ondersteuning slachtoffers gedwongen adoptie

"Het verhaal van de slachtoffers van gedwongen adoptie is even aangrijpend als dat van de slachtoffers van het historisch misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen en hun leed gaat even diep,”...

Actua

Brusselse Regering laat twee tracés voor Metro Noord verder onderzoeken

De Brusselse regering heeft de drie opties voor Metro Noord verfijnd tot twee basistracés die nader onderzocht worden. “Het is belangrijk dat metro Noord langs de dichtbevolkte buurten van de stad...