Actua

Actua

Files oplossen via doordacht beleid

Vlaanderen slibt verder dicht. De filezwaarte is op twee jaar tijd met nog maar eens 20% gestegen. De files hebben een negatieve weerslag op onze economie, onze levenskwaliteit en onze...

Actua

Meerderheid dient resolutie zelfrijdende auto in

Het Vlaams Regeerakkoord heeft de ambitie om het aantal verkeersdoden tegen 2050 te herleiden tot nul. Deze ‘Go for zero’ doelstelling zet in op verschillende aspecten, waaronder veiliger...

Actua

Vlaamse regering zet in op een optimale werking van haar administratie

Op woensdag 15 januari, vond voor het derde werkjaar op rij een overleg plaats tussen de kernministers van de Vlaamse regering en een delegatie van het Auditcomité van de Vlaamse administratie...

Actua

Nieuwe rapporten Vlaamse wegen voorgesteld

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft het 15de rapport “Toestand van het wegennet” voor autosnelwegen en gewestwegen in het Vlaams Parlement voorgesteld. Voor het...

Actua

Vlaanderen wil meer allochtone jongeren in zorgsector

Minister Vandeurzen richt een werkgroep op die zich zal buigen over het aantrekken van meer allochtone jongeren naar de zorgsector. Dat antwoordde de Minister op een vraag van Vlaams...

Actua

Onderwijsverstrekkers versterken aandacht voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Tweede Wereldoorlog

In aanwezigheid van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits hebben alle onderwijsverstrekkers de gemeenschappelijke engagementsverklaring ondertekend met aandacht voor de genocide en de...

Actua

Massale “ja” van de fokkers op nieuwe aanpak fokkerij van Piétrainvarkens

Vlaams minister-president Peeters, tevens bevoegd voor landbouw, heeft voor nieuwjaar alle Piétrainfokkers in Vlaanderen persoonlijk aangeschreven met de vraag of ze bereid waren mee te stappen in...

Actua

Eén miljoen kiezers in de kou door beslissing Federale Regering?

Elektronisch stemmen mogelijk overal op de helling als Federale Regering budget van 2,5 miljoen euro niet toekent In de Senaat ondervroeg senator Dirk Claes zopas minister van Binnenlandse Zaken...

Actua

Hoe leerkrachten houden?

Een belangrijke factor met onmiskenbaar effect op de onderwijsarbeidsmarkt is dat jonge leerkrachten het onderwijs binnen de vijf jaar verlaten. In Vlaanderen is dat gemiddeld 23% in het...

Actua

Minister van Werk Kris Peeters bezoekt Bergen

Vandaag, dinsdag 27 januari 2015, heeft Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters een uitgebreid werkbezoek gebracht aan het RVA-kantoor in Bergen. Tijdens de ontmoeting ging Vicepremier en...

Actua

Internationale conferentie over Israël en Palestina zal plaatsvinden in Brussel

“Samen met de internationale partners zal er in het eerste kwartaal van 2014 in Brussel een internationale Conferentie plaatsvinden over de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse...

Actua

Brusselse CD&V fractie vraagt dringend begrotingscontrole

De legislatuur is reeds halfweg. De Brusselse CD&V fractie heeft daarom deze namiddag samen gezeten voor een evaluatiemoment, waarin zij heeft zich heeft beraad over het geleverde...