Actua

Actua

Geestelijke gezondheidszorg aan hervorming toe

Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen iedereen treffen. Het taboe bestaat echter nog steeds. Vlaams volksvertegenwoordigers Vera Jans en Katrien Schryvers, werkten voorstellen uit om de...

Actua

Onderwijs en Werk slaan handen in elkaar voor nieuw stelsel leren en werken

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters heeft de Vlaamse Regering de conceptnota duaal leren goedgekeurd. Duaal leren houdt in dat...

Actua

Drie wateringen fusioneren tot Watering van de Acht Beken

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege besliste de Vlaamse Regering vandaag om drie wateringen op de grens tussen de provincies Limburg en...

Actua

Minister Crevits wil het behoud van een kwaliteitsvol en efficiënt openbaar vervoer

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft vandaag een eerste bespreking gehouden met Roger Kesteloot, Directeur-Generaal van De Lijn. De begroting voor 2012 en de...

Actua

Optimalisering informatie-uitwisseling

Naar aanleiding van de verhoogde strijd tegen radicalisering en terrorisme neemt de Minister van Justitie, Koen Geens, initiatieven om de gegevensuitwisseling inzake strafuitvoering aanzienlijk te...

Actua

ZOOMIT zorgt voor besparing van 900.000 Euro

Sinds 2012 kunnen belastingplichtigen bij het indienen van hun belastingaangifte vragen om hun aanslagbiljet te ontvangen via Zoomit. In 2012 was dit meteen een succes: ruim 253.000...

Actua

Geen straffeloosheid voor criminelen in Brussel!

 Diefstal van auto's, oplichting, drugsbezit, illegaal wapenbezit of schriftvervalsing. Verdachten van deze 'kleine' misdrijven worden niet langer direct opgepakt en verhoord door het Brussels...

Actua

Nieuwe leergebieden ‘wetenschappen en techniek’ en ‘mens en maatschappij’ voor basisonderwijs

De Vlaamse regering heeft de opsplitsing van de bestaande ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs en eindtermen lager onderwijs van het leergebied wereldoriëntatie over de twee nieuwe leergebieden...

Actua

Frietkotcultuur toegevoegd aan Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege voegt, na gunstig advies van de expertencommissie, de Belgische Frietkotcultuur toe aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Actua

Tien demonstratieprojecten duurzame bemesting goedgekeurd

In het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO II) heeft Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw, onlangs tien demonstratieprojecten inzake...

Actua

Hoe CD&V de strijd tegen armoede aangaat

- Wouter Beke, Benjamin Dalle, Hilde Crevits, Nahima Lanjri

Je kan er niet omheen. De armoedecijfers in ons land zijn nog steeds hoog. 14.8% van de Belgische bevolking behoort tot de groep met een armoederisico op basis van het inkomen. Eén op tien...