Actua

Actua

“Viants mont seit selden wel.” (*)

Bijzondere bejaging van de vos enkel onder strenge voorwaarden    VRT-journalist Lucas Vanclooster nam het gisteren in een krantenopiniestuk op voor de vos Reynaerde, “den fellen metten grijsen...

Actua

CD&V beschermt de christelijke waarden

De christendemocratie vindt haar inspiratie in de christelijke traditie. CD&V vindt het dan ook belangrijk dat we onze christelijke feestdagen in ere houden, vieren en in herinnering brengen. Dit...

Actua

Meer middelen voor ouderen in woonzorgcentra

- Katrien Schryvers

Betaalbare woonzorgcentra zijn noodzakelijk voor CD&V. Deze legislatuur voorzien we meer middelen in functie van de zorgnood van ouderen in woonzorgcentra. Vlaams parlementslid Katrien Schryvers...

Actua

Groen licht voor de modernisering van Financiën

De Minister van Financiën, Koen Geens, is tevreden met het succesvolle verloop van het overleg dat de FOD Financiën  met de vakorganisaties van Financiën over de modernisering van het departement.

Actua

Technisch onderwijs aantrekkelijker met actieplan wetenschappen en techniek

Op vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Sabine Poleyn bevestigde minister Smet dat deze vrijdag het Actieplan Wetenschappen en Techniek door de regering goedgekeurd zal worden. Dit actieplan...

Actua

Regering gaat uitbreiding adoptie- en pleegzorgverlof onderzoeken

‘Ik sta positief tegenover een uitbreiding van de duur en een aanpassing van de modaliteiten van beide verloven en ik zal onderzoeken in welke mate dit gerealiseerd kan worden.’ Dit antwoordde...

Actua

Onderwijs remedie tegen werkloosheid

In november 2012 waren dat er 207.221, er is dus een toename van 10,7% op iets meer dan een jaar tijd. Het aantal langdurig werkzoekenden daalde in 2011, maar begon in de tweede helft van 2012 te...

Actua

Pater Bosmans hield als geen ander de vinger aan de pols van de samenleving

 “Naar aanleiding van het overlijden van pater Phil Bosmans (89) wil ik mijn diepste respect uitspreken voor de oprichter en de inspirator van de Bond Zonder Naam in Vlaanderen.  Pater Bosmans...

Actua

Dit zijn onze nieuwe parlementsleden

Verkiezingen zorgen ook telkens weer voor nieuwe gezichten in het halfrond. En dat is ook deze keer niet anders. Vier van onze parlementsleden veroverden voor het eerst een zitje in het parlement.

Actua

Herstructureringsprogramma "rode" landbouwbedrijven in stikstofaanpak goedgekeurd

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vanochtend een herstructureringsprogramma goedgekeurd voor de zogenaamde “rode”...

Actua

Aanpassing douanewet komt tegemoet aan behoeften van de bedrijven

Op voorstel van minister van Financiën Koen Geens keurde de Ministerraad vandaag een voorontwerp van wet goed dat de algemene wet inzake douane en accijnzen wijzigt. De wijzigingen zijn onderdeel...

Actua

18 jaar. Oud genoeg om ‘het’ te mogen weten?

18 jaar. Oud genoeg om ‘het’ te mogen weten? Twee veelzeggende krantenkoppen maandag: ‘Piek in tekort aan ingenieurs’ en ‘we studeren het verkeerde’. Aanleiding waren de alarmerende cijfers waar...