Actua

Actua

Tussenkomst actualiteitsdebat over De Lijn

Voorzitter, minister, collega‘s,  Wat is het nut van een verkiezingsmemorandum? Dat partijen het lezen en eventueel punten meenemen in hun programma en naar eventuele regeringsonderhandelingen. De...

Actua

Kredietverlening aan KMO's verzekeren

Op 1 januari 2010 breidde de Vlaamse regering de bestaande waarborgregeling voor bedrijven uit zodat, naast kredieten, er ook overbruggingskredieten in aanmerking kwamen. Vlaanderen wilde op die...

Actua

Aantal uitzettingen in sociale huisvesting stagneert

Tijdens 2001 en 2012 schommelt het aantal uitzettingsprocedures in de openbare vastgoedmaatschappijen tussen de 150 en 200. Zo waren er 161 in 2001 en 177 in 2012. 2009 was een piekjaar, met 204...

Actua

Witte raven gezocht: masters in logistiek!

De logistieke sector kampt met een heel aantal knelpunten die een dringende domein– en bevoegdheidsoverschrijdende aanpak vragen om van Vlaanderen effectief een logistieke topregio te maken tegen...

Actua

Personen met een handicap mogen ook minderjarige jobstudent inhuren als assistent

Vandaag ontvangen meer dan 2300 personen met een handicap een persoonlijk assistentiebudget (PAB). Hiermee kunnen ze een assistent inhuren die hen thuis, op school of op het werk bijstaat.  De...

Actua

Actieplan wetenschappen en techniek maakt technisch onderwijs aantrekkelijker

Op vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Sabine Poleyn (CD&V) bevestigde minister Smet dat deze vrijdag het Actieplan Wetenschappen en Techniek door de regering goedgekeurd zal worden. Dit...

Actua

Rationeel onderwijsaanbod?

Het Vlaamse onderwijs telt nu 11 studierichtingen minder dan vorig schooljaar, vernam Vlaams parlementslid Jos De Meyer uit het antwoord van minister Smet op zijn schriftelijke vraag. Dat er nu...

Actua

Cultuureducatie: "Groeien in cultuur"

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege en Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Pascal Smet keurde de Vlaamse Regering vandaag...

Actua

630.000 euro subsidies voor projecten cultureel erfgoed

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft 630.800 euro subsidies toegekend aan projecten cultureel erfgoed die starten in de eerste jaarhelft 2014. Het gaat om 12 projecten die door de...

Actua

Hergroepering financiediensten Kappelen, Deurne, Brecht en Malle

Op voorstel van Servais Verherstraeten, Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen, heeft de Ministerraad op vrijdag 20 januari 2012 toelating gegeven om een contract met een looptijd van 15 jaar...

Actua

CD&V wil studenten hoger onderwijs na februari terug beperkt toelaten op de campus

- Brecht Warnez

Vlaams parlementslid Brecht Warnez wil dat studenten na februari in beperkte mate terug les moeten kunnen volgen op de campus. “Het mentaal welzijn en de motivatie van de studenten is ver onder...

Actua

Recordaantal natuurgebieden erkend als natuurreservaat in 2013

In 2013 werden 1.200 hectare bijkomende natuurgebieden erkend als natuurreservaat. Met die realisatie, waar een jaarlijks terugkerende inspanning van 563.000 euro tegenover staat, komt Vlaams...