Actua

Actua

Voortrekkersrol in beschermen rechten LGBT+-gemeenschap

30.11.-0001

We hebben als christendemocraten steeds een voortrekkersrol gespeeld om de rechten van de hele LGBT+-gemeenschap te beschermen. Goedkeuring homohuwelijk Op 13 februari 2003 werd België het tweede...

Actua

CD&V komt op voor meer fietscomfort

30.11.-0001 - Bianca Debaets, Jef Van den Bergh

Kiezen voor de fiets als vervoermiddel is kiezen voor een gezond leven en het klimaat. Om deze reden geven we de fiets de plaats waar hij recht op heeft: als koning van de weg. Waar werken we op...

Actua

Waarom wij mee onderhandelen!

30.11.-0001 - Joachim Coens

Ik heb me kandidaat-voorzitter gesteld met de slogan: samen voor oplossingen. Daarom richt ik graag een woordje rechtstreeks naar U in verband met de keuze om te onderhandelen: Ik kan met de hand...

Actua

Onze jonge politici vertellen

30.11.-0001

De lokale verkiezingen zijn al een tijdje achter de rug maar voor vele verkozenen begint het nu echt spannend te worden. De eedaflegging is voorbij en het harde werk staat voor de deur. Ook heel...

Actua

Bianca Debaets wil meer studenten op kot in Brussel

30.11.-0001

Slechts een derde van de Brusselse studenten zit op kot. Met een nieuwe promotiecampagne wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie dat aantal doen stijgen. Zowat 74.000 studenten volgen hoger onderwijs...

Actua

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits verviervoudigt budget Bednet

30.11.-0001

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voorziet vanaf dit jaar in ruim 1 miljoen euro voor Bednet. Dat is vier keer meer dan nu het geval is. Bednet zorgt ervoor dat langdurig zieke kinderen...

Actua

Wetsontwerp beschermingsstatuten goedgekeurd door de Senaat

30.11.-0001

Op donderdag 10 januari 2013 verleende de Senaat goedkeuring aan het CD&V-wetsvoorstel tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot regeling van een nieuwe beschermingsstatus die...

Actua

Leerlingenbegeleider

30.11.-0001

Leerlingenbegeleiding wordt vanaf volgend schooljaar een erkenningsvoorwaarde voor scholen en zal deel uitmaken van het globale kwaliteitsbeleid van elke school. Elke school zal verplicht een...

Actua

Het verhaal van Joris

30.11.-0001

Joris S. werkt in een Nederlands bedrijf als adviseur kwaliteit & implementatie, maar woont met zijn vrouw in Deurne. "15 jaar geleden ben ik voor de liefde naar België gekomen, maar ik wilde...

Actua

Interview met Jeroen Sleurs: 100 jaar Gezinsbond

Vandaag, op 15 mei, vieren de de Internationale Dag van het Gezin. Het gezin is de plaats waar je je geborgen en geliefd weet. Net zoals CD&V, wil de Gezinsbond zorg dragen voor de levenskwaliteit...

Actua

De Vlaamse regering geeft uitstel voor verschillende termijnen in de procedure van een omgevingsvergunning

- Hilde Crevits

De Vlaamse regering heeft op 24 maart beslist dat er bij onmiddellijke ingang uitstel wordt gegeven voor verschillende termijnen in de procedure van een omgevingsvergunning. Concreet betekent dit...

Actua

Joachim Coens lance le manifeste de Noël en Belgique francophone

- Joachim Coens

Joachim Coens lance le manifeste de Noël en Belgique francophone Début décembre, Joachim Coens a présenté son texte de vision pour le CD&V lors d'un événement interactif qui a été suivi par les...