Actua

Actua

Werelddag diabetes

14.11.2010

Het blijkt geen overbodige luxe te zijn om jaarlijks zo’n dag te herhalen. Alleen al om mensen wakker te schudden dat het percentage van mensen met diabetes jaar na jaar blijft toenemen. Nog veel...

Actua

Noodopvang van daklozen

11.11.2010

Met de winter voor de deur dreigt het gebrekkige federale asielbeleid ons opnieuw te confronteren met een tekort aan noodopvang voor daklozen. Het OCMW Antwerpen laat vandaag weten dat het nagaat...

Actua

OCMW heeft belangrijke rol op de huurmarkt

7.11.2010

Tom Dehaene is geen voorstander van minister Van Den Bossches' voornemen om op Vlaams niveau een algemene huursubsidie toe te kennen aan mensen die op de wachtlijst voor een sociale huurwoning...

Actua

Taal populair bij Vlaming

4.11.2010

De taaladviseur van de VRT behandelt gemiddeld 2 500 vragen per jaar over de Nederlandse taal. Dat blijkt uit het antwoord van minister Lieten op een schriftelijke vraag van Vlaams...

Actua

PPS in Sociale bouw mislukt

29.10.2010

De Privaat-publieke samenwerking (PPS) voor het realiseren van sociale woningen dat in 2001  werd  gelanceerd, is uitgedraaid op een flinke ontgoocheling. Dat blijkt uit de cijfers  van  Minister...

Actua

Historische locomotief blijft in Vlaanderen

29.10.2010

Vlaams minister Joke Schauvliege heeft een historische stoomlocomotief uit 1935 opgenomen in de Topstukkenlijst. Hierdoor kan de locomotief, die online te koop aangeboden werd, niet naar het...

Actua

Geen zwemlessen op school?

28.10.2010

“Eén op de zeven Vlaamse basisscholen en maar liefst één op de vijf secundaire scholen kan nergens terecht voor een zwembad. Dat zijn verontrustende cijfers uit de driejaarlijkse peiling van het...

Actua

Eindelijk schot in Romabeleid

14.10.2010

Volgende maand al stapt Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois met een Roma-nota naar de Vlaamse regering met daarin een aantal initiatieven die een antwoord moeten bieden op de nijpende...

Actua

CD&V resoluut voor gamen in de klas

14.10.2010

Slechts 1 op de 5 vijftienjarige scholieren vinden de school een boeiende ervaring. Deskundigen geven aan dat dit o.a. te wijten is aan een gebrek aan dynamiek in de klasomgeving. Vlaams...

Actua

Afwegingskader windturbines moet uitholling draagvlak voorkomen

14.10.2010

Sonja Claes en Valerie Taeldeman ondervroegen minister Philippe Muyters, bevoegd voor onder meer Ruimtelijke Ordening, over de wildgroei aan vergunningsaanvragen voor windturbines in Vlaanderen.

Actua

Kansspelen weldra goedkoper in Wallonië

13.10.2010

De gewesten kunnen vrij een belastingsvoet hanteren voor vestigingen van online gokspelen. Het Waalse gewest heeft reeds een initiatief genomen, maar minister Muyters wacht af. Vlaams...

Actua

Geen middelen + geen aanpassingen = geen leerzorg

11.10.2010

Rond de jaarwisseling hoopt de minister van onderwijs zicht te hebben op de mate waarin er een draagvlak is voor het dossier leerzorg. Uit het antwoord van de minister van onderwijs op een...