Actua

Actua

Studietoelagen automatisch toekennen

7.04.2010

Dit school- en academiejaar ontvingen totnogtoe 216.569 leerlingen en studenten een school- of studietoelage. Ondanks de promotiecampagne werden slechts 12% van de aanvragen digitaal ingediend.

Actua

Burgemeesters actief betrokken bij uitvoering Masterplan

6.04.2010

Vrijdag ontving minister-president Kris Peeters enkele burgemeesters en schepenen uit Antwerpen en de Antwerpse rand om hen persoonlijk te informeren over de details van het Masterplan 2020. Dirk...

Actua

Onderwijs belangrijke hefboom voor re-integratie gedetineerden

6.04.2010

In 2008 – 2009 schreven 6063 gedetineerden zich in voor een opleiding. Het zijn vooral de iets oudere en (hoger) geschoolde gedetineerden, vrouwen en autochtone gedetineerden die gebruik maken van...

Actua

ViA reportage

31.03.2010

Vlaanderen in Actie (ViA) is een ambitieus project van de Vlaamse regering dat Vlaanderen tegen 2020 naar de top 5 van de Europese regio’s wil leiden. Kris Peeters (Vlaams minister-president):...

Actua

Oosterweeldossier: "De knoop is doorgehakt"

30.03.2010

Het Oosterweeldossier heeft zijn sluitstuk. De CD&V-fractie in het Vlaams parlement is zeer tevreden met de voorgestelde oplossing. Fractievoorzitter Ludwig Caluwé wijst erop dat het nieuwe...

Actua

Nood aan actieplan wetenschap en techniek

26.03.2010

België kampt met een structureel tekort aan ingenieurs. Dit jaar geraken 2.500 ingenieursfuncties niet ingevuld, zo bleek onlangs uit de ingenieursbarometer van USG Innotiv. Ook voor andere...

Actua

No talent left behind

19.03.2010

Deze column verscheen in Knack, woensdag 17 maart 2010 Wanneer ik deze column instuur, begint de finale ijshockey op de Winterspelen. Thuisploeg Canada neemt het op tegen de VS. In aanloop naar...

Actua

Ambtenaren van niveau A werken 1,5 jaar langer

18.03.2010

Vlaamse ambtenaren zijn gemiddeld 60 jaar en 5 maanden als ze met pensioen gaan. Voor de niveaus B, C en D verschilt de gemiddelde pensioenleeftijd in de 13 ministeries van de Vlaamse Gemeenschap...

Actua

Wonen Vlaanderen schiet tekort bij uitbetaling huursubsidies

12.03.2010

Vlaanderen geeft mensen met een laag inkomen een huursubsidie wanneer zij verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede en gezonde woning, of indien zij een woning huren van een...

Actua

Wonen in eigen streek

11.03.2010

De voorwaarden van Wonen in Eigen Streek zijn niet van kracht voor bestaande woningen in woonuitbreidingsgebied. Ze gelden enkel voor nieuw te ontwikkelen woonuitbreidingsgebieden. Het Decreet...

Actua

Allochtoon, man of laaggeschoold: is er plaats in de zorg?

9.03.2010

Rusthuizen zoeken personeel. Of beter, smeken bijna om personeel. Bij uitbreiding zoeken vandaag heel wat zorginstellingen vandaag de dag personeel. (Een deel van) de zorgsector kampt met een...

Actua

West-tangent Forum 2020 geen alternatief voor Waas Mobiliteitsplan

7.03.2010

De Westelijke Tangent die Forum 2020 voorstelt als verbindingsweg tussen de E17 en de E34, kan in geen geval het Waas Mobiliteitsplan vervangen. Het kan als aanvulling gelden maar zeker niet als...