Actua

Actua

CD&V resoluut voor gamen in de klas

14.10.2010

Slechts 1 op de 5 vijftienjarige scholieren vinden de school een boeiende ervaring. Deskundigen geven aan dat dit o.a. te wijten is aan een gebrek aan dynamiek in de klasomgeving. Vlaams...

Actua

Afwegingskader windturbines moet uitholling draagvlak voorkomen

14.10.2010

Sonja Claes en Valerie Taeldeman ondervroegen minister Philippe Muyters, bevoegd voor onder meer Ruimtelijke Ordening, over de wildgroei aan vergunningsaanvragen voor windturbines in Vlaanderen.

Actua

Kansspelen weldra goedkoper in Wallonië

13.10.2010

De gewesten kunnen vrij een belastingsvoet hanteren voor vestigingen van online gokspelen. Het Waalse gewest heeft reeds een initiatief genomen, maar minister Muyters wacht af. Vlaams...

Actua

Geen middelen + geen aanpassingen = geen leerzorg

11.10.2010

Rond de jaarwisseling hoopt de minister van onderwijs zicht te hebben op de mate waarin er een draagvlak is voor het dossier leerzorg. Uit het antwoord van de minister van onderwijs op een...

Actua

Inburgeringscertificaat roept vragen op

11.10.2010

Elke inburgeraar die in een inburgeringstraject stapt moet op dit moment de cursus maatschappelijke oriëntatie volgen, ongeacht of hij reeds over competenties op dit gebied beschikt. Voor de...

Actua

Duurzame visserij toch niet in de kou

7.10.2010

Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken wou van minister-president Kris Peeters weten wat er aan was van de aantijgingen die de voorzitter van de Stichting voor Duurzame...

Actua

Gemeenten behandelen bouwaanvragen tijdig.

1.10.2010

Gewone bouwaanvragen worden behandeld door de gemeentebesturen. Met de invoering van de codex ruimtelijke ordening werden de beslissingstermijnen waaraan zij gebonden waren, vervangen door...

Actua

Onderwijs heeft recht op coherente visie

27.09.2010

Minister Pascal Smet lanceerde dit weekend een zoveelste ideetje over het onderwijs. CD&V juicht het feit dat wordt nagedacht over de manier waarop ons onderwijs meer slagkracht kan krijgen toe,...

Actua

Naar een nieuwe DRESS-code voor de financiering van onze overheden

24.09.2010

De voorbije weken besteedden de media – terecht – veel aandacht aan de onderhandelingen over een volgende stap in de staatshervorming.  Een overheveling van bevoegdheden én middelen moet leiden...

Actua

Erkenning buitenlandse zorgdiploma’s evalueren

23.09.2010

In 2009 werden in Vlaanderen 2.560 aanvragen ingediend voor de erkenning van buitenlandse diploma’s hoger onderwijs. Dat blijkt uit het antwoord van minister Smet op een schriftelijke vraag van...

Actua

Vlaamse CD&V-Fractie : "Beslissing Oosterweel bewijst bestuurskracht"

23.09.2010

Het Oosterweeldossier kent een bijzonder lange voorgeschiedenis. Met haar besluit maakt deze Vlaamse regering een einde aan de politieke en administratieve lijdensweg. CD&V-fractievoorzitter...

Actua

De Lijn worstelt met vertraging in steden.

22.09.2010

Reeds 44 haltes van De Lijn zijn uitgerust met realtime-informatieborden en er worden er op korte termijn 18 nieuwe gepland. En dit is nog maar het begin van een project waarbij in de komende...