Actua

Actua

Land- en tuinbouw vanzelfsprekend in het buitengebied!

“Belangrijke productiefactoren  voor de sector  zijn de ruimte en de beschikbare gronden. Het debat daarover dient nu gevoerd te worden gezien het Groenboek van minister Muyters “Vlaanderen in...

Actua

Samenwonende partners worden evenwaardige huurders

De huur van de gezinswoning en het huurrecht van de langstlevende echtgenoot worden niet geregeld in de woninghuurwet, maar wel in het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht. An Christiaens wil...

Actua

Bescherming van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen wordt verder uitgebreid

Vandaag heeft de Kamercommissie Binnenlandse Zaken een wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri goedgekeurd, dat mee ondertekend werd door alle leden van de meerderheid. Dit voorstel wil...

Actua

Impuls nodig voor scholenbouw!

Het grote scholenbouwproject “Scholen voor morgen” is een voorbeeld van publiek-private samenwerking dat door de overheid wordt aangestuurd, maar waarom zou men geen ruimte laten voor lokale...

Actua

Postbodes mogen verblijf en identiteit senioren niet zomaar controleren

- Nahima Lanjri

De Privacycommissie vindt niet dat postbodes het verblijf én de identiteit mogen controlen van senioren. Bpost kreeg die opdracht van de Federale Pensioendienst, om na te gaan of senioren die een...

Actua

Gen4wave bouwt onderzoekshal en oceaanbassin in Oostende

Gen4Wave is een investeringsproject van de Universiteit van Gent, de KU Leuven en het Waterbouwkundig Laboratorium. Eén van de pijlers van het project is de bouw van een kust- en oceaanbassin op...

Actua

Noodoproep per sms mogelijk

De Belgische nooddiensten zullen vanaf 15 januari bereikbaar zijn voor doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis. Dat antwoordde de minister van Binnenlandse Zaken Jambon woensdag op...

Actua

900 aanvragen meer voor verzekering 'gewaarborgd wonen'

Vorig jaar steeg het aantal aanvragen voor de verzekering ‘gewaarborgd wonen’ van 5.300 naar 6.200. Dat is een gevoelige toename die volgens de minister toe te schrijven is aan de eerste poging om...

Actua

Samenwonende partners worden evenwaardige huurders

De huur van de gezinswoning en het huurrecht van de langstlevende echtgenoot worden niet geregeld in de woninghuurwet, maar wel in het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht. An Christiaens wil...

Actua

Melkveehouderij op een keerpunt – bedrijfsvoorlichting belangrijk!

De melkveehouderij staat op een keerpunt, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer. Na de relatief stabiele periode van melkquota, komen binnen enkele maanden onze melkveehouders in een...

Actua

Sociale partners moeten zich nu bewijzen

CD&V ondersteunt de bereikte akkoorden van de sociale partners volledig, maar verwacht dat ze nu ook knopen doorhakken in de moeilijke dossiers, zoals het eenheidsstatuut en flexibilisering van de...

Actua

Schoolbesturen kunnen aanvragen indienen voor de huur van tijdelijke klassen voor onderwijs

De voorbije maanden is er een grote stroom van vluchtelingen en asielzoekers op gang gekomen in Europa en Vlaanderen. Leerplichtige leerlingen hebben recht op onderwijs en moeten binnen de 60...

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.