Actua

Actua

Frietkotcultuur toegevoegd aan Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege voegt, na gunstig advies van de expertencommissie, de Belgische Frietkotcultuur toe aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Actua

Tien demonstratieprojecten duurzame bemesting goedgekeurd

In het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO II) heeft Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw, onlangs tien demonstratieprojecten inzake...

Actua

Hoe CD&V de strijd tegen armoede aangaat

- Wouter Beke, Benjamin Dalle, Hilde Crevits, Nahima Lanjri

Je kan er niet omheen. De armoedecijfers in ons land zijn nog steeds hoog. 14.8% van de Belgische bevolking behoort tot de groep met een armoederisico op basis van het inkomen. Eén op tien...

Actua

De officiële start van de Belgian Intelligence Academy (BIA)

De Minister van Justitie, Koen Geens, en de Minister van Defensie, Steven Vandeput, ondertekenden vandaag het protocol van de oprichting van de Belgian Intelligence Academy (BIA). België heeft in...

Actua

Europees parlement gaat voor 40% CO2-reductie tegen 2030

De Europese Unie moet de uitstoot van broeikasgassen met 40% terugdringen tegen 2030.  Deze ambitieuze doelstelling is vandaag gezamenlijk goedgekeurd door de commissies energie en milieu van het...

Actua

Vlaanderen stimuleert technische & wetenschappelijke studies

Vlaams minister-president Peeters bracht samen met Vlaams volksvertegenwoordiger Sabine Poleyn een bezoek aan het VTI Kortrijk. Beiden gingen hierbij in gesprek met de directies van de...

Actua

VDAB krijgt 50-plussers niet aan het werk

Sinds het generatiepact is het brugpensioen geen vrijbrief meer voor de arbeidsmarkt. Een bepaalde groep bruggepensioneerden moet immers beschikbaar blijven voor een job. In Vlaanderen zijn er op...

Actua

Nieuwe schoolbouwprojecten in Antwerpen, Beersel, Ledegem en Mechelen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft in de commissie onderwijs in het Vlaams Parlement bevestigd dat het schoolbouwproject ‘CADIX’ in Antwerpen zal worden gerealiseerd. Samen met drie...

Actua

Fiets volwaardig in mobiliteitsbeleid

De indieners van dit voorstel van resolutie hebben de ambitie om van Vlaanderen, naar het voorbeeld van Nederland, een echte fietsregio te maken waar de fiets als transportmiddel een volwaardige...

Actua

Nieuwe stap in administratieve vereenvoudiging

Vlaamse land- en tuinbouwers die in het kader van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) een dossier voor investeringssteun indienen, kunnen dit vanaf vandaag, op initiatief van...

Actua

Hoe werken de Europese instellingen precies?

De afgelopen weken kwamen de Europese instellingen volop in het nieuws.  Zo werd er een nieuwe  voorzitter voor de Europese Commissie en een voorzitter van de Raad van Europa gekozen.  Wat doen...

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.