Actua

Actua

Straffeloosheid buitenlandse bestuurders tegengaan

5.10.2011

Door het vrij verkeer van personen en goederen binnen de EU, zien we steeds meer en meer wagens met buitenlandse nummerplaat op onze wegen. Deze tendens is niet zonder gevolgen voor de...

Actua

UIstel voor deBuren

5.10.2011

 “Ik heb beslist om in eerste instantie het bestaande pand te renoveren. Deze renovatie betekent geen functiewijziging van het gebouw en zal perfect voldoen om deBuren te huisvesten. Het al dan...

Actua

Inhaalbeweging schoolgebouwen unanieme steun

5.10.2011

De Vlaamse schoolgebouwen zijn sterk verouderd: 30% is van voor 1950 en slechts 15% is gebouwd na 1990. Om de minister van Onderwijs tot daadkracht aan te zetten heeft het Vlaams Parlement unaniem...

Actua

Kwaliteitsregeling voor installateurs kleinschalige hernieuwbare energie

4.10.2011

De sectorfederatie voor fotovoltaïsche zonne-energie BelPV, ontvangt regelmatig klachten over installateurs die met onvoldoende kennis van zaken tewerk gaan. Elke geregistreerde aannemer...

Actua

Doorbraak voor HPV-vacinnatie

3.10.2011

Vorig schooljaar ging de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) niet in op het aanbod van de Vlaamse Gemeenschap om ook huisartsen en kinderartsen in Brussel toe te laten HPV-vaccins...

Actua

Controle regularisatiedossiers ten koste van strijd tegen sociale fraude

30.09.2011

Zo’n 3000 werknemers minder gecontroleerd in 2010 Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Van den Heuvel (CD&V) ondervroeg Vlaams minister van Werk Muyters over het jaarrapport 2010 van de Inspectie...

Actua

Betere administratieve ondersteuning basisonderwijs noodzakelijk!

30.09.2011

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van Onderwijs Pascal Smet nogmaals naar bijkomende dringende aandacht voor de specifieke situatie van de directies van het...

Actua

CD&V hart voor zachte sector

29.09.2011

In de ‘Week van het Hart’ bezoekt het CD&V-regiobestuur Roeselare-Tielt het Heilig-Hartziekenhuis. Het werkbezoek is een initiatief van Griet Coppé, die de zorgsector hoog op de politieke agenda...

Actua

30 % meer werkzoekenden in opleiding knelpuntberoep

29.09.2011

In 2010 bereidde liefst 90% van alle werkzoekenden in opleiding zich voor op het uitoefenen van een knelpuntberoep. Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Martine Fournier (CD&V) ontving...

Actua

Reactie Thyssen sixpack

28.09.2011

Het Europees Parlement heeft het akkoord goedgekeurd over strengere Europese begrotingsregels en meer automatische sancties ('sixpack'). Europarlementslid Marianne Thyssen (CD&V), lid van de...

Actua

Financiële transactietaks (FTT): Europa neemt het voortouw

28.09.2011

 "Het voorstel van de Europese Commissie voor de invoering van een taks op financiële transacties is een belangrijk politiek signaal naar de bevolking. Europa maakt zo duidelijk dat ook de...

Actua

Dienst Metrologie werkt veel te traag

26.09.2011

 “Wanneer de werking van een overheidsdienst een adequaat verkeersveiligheidsbeleid in de weg staat, is het hoog tijd om in te grijpen.” CD&V volksvertegenwoordiger Jef Van den Bergh klaagt de...