Actua

Actua

Extra middelen om armoede op het platteland aan te pakken

Vlaams minister-president Peeters, tevens bevoegd voor Plattelandsbeleid, heeft tijdens het slotmoment van de campagne ‘Armoede (op den) Buiten’ in Zoutleeuw, onderstreept dat kwetsbare groepen op...

Actua

Verblijfsregeling moet gerespecteerd worden

- Koen Geens

Op 25 april is het dag van de ouderverstoting. Vice-eersteminister en minister van justitie Koen Geens wil iedereen er aan herinneren dat de verblijfsregeling voor gescheiden ouders nageleefd moet...

Actua

500.000 euro extra voor Brusselse Winteropvang

Op voorstel van minister Brigitte Grouwels en Evelyne Huytebroeck, beiden GGC-Collegelid belast met bijstand aan personen, heeft het Verenigd College van de GGC vandaag beslist om een bijkomend...

Actua

15 Vanguard regio’s richten brief aan EU-voorzitter Van Rompuy

Vlaams minister-president Peeters heeft in Brussel de politieke leiders van de 15 Europese industriële topregio’s, die deel uitmaken van het ‘Vanguard Initiative’, ontvangen. Tijdens deze...

Actua

Vrouw & Maatschappij start feestjaar in Atomium

Dit jaar mag Vrouw & Maatschappij veertig kaarsjes uitblazen. Het feestjaar gaat van start met een feestelijke nieuwjaarsreceptie op een bijzondere locatie. Els Van Hoof, algemeen voorzitster van...

Actua

Verenigingen met omzet tot 15.000 euro niet meer BTW- plichtig vanaf 1 april 2014

Op vrijdag 24 januari heeft de Ministerraad formeel ingestemd met het voorstel van Minister van Financiën Koen Geens om de BTW- drempel voor verenigingen en kleine ondernemingen op te trekken. De...

Actua

Waterinfo.be bundelt alle metingen, voorspellingen en kaarten van Vlaamse waterlopen

Vandaag lanceren de Vlaamse waterbeheerders waterinfo.be, een nieuwe en gedetailleerde website waar burgers en hulpdiensten alle actuele informatie over overstromingsrisico, getijden, neerslag en...

Actua

Onze prioriteiten voor het federaal regeerakkoord

- Joachim Coens

De formatie neemt een nieuwe wending. Er werden deze week twee coformateurs aangesteld, die samen met de onderhandelende partijen de hand moeten leggen aan een federaal...

Actua

Iedereen is verantwoordelijk voor de opvang van daklozen in Brussel

"De opvang van dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een collectieve verantwoordelijkheid. Het spreekt voor zich dat de GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie), naast...

Actua

Ook de allochtoon moet volwaardig aan het werk

CD&V wil streefcijfers voor werknemers van buitenlandse origine De precaire situatie van allochtonen op onze arbeidsmarkt is bekend. Dat werd de voorbije dagen  duidelijk gemaakt door de Vlaamse...

Actua

CD&V zet stappen om mensen met beperking te ondersteunen

- Vera Jans, Wouter Beke

Naar aanleiding van een pakkende "Pano" reportage woensdagavond over de steeds groeiende wachtlijsten kroop Vlaams parlementslid voor CD&V Vera Jans in de pen. In een opiniestuk, dat ondermeer in...

Actua

contouren vastgelegd 2e pijler Gemeenschappelijk Landbouwbeleid periode 2014-2020

Op voorstel van Minister-President Kris Peeters, tevens bevoegd voor landbouw, heeft de Vlaamse regering afgelopen vrijdag het programmeringsdocument voor plattelandsontwikkeling (PDPOIII)...

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.