Actua

Actua

Meer investeren in Brusselse sportinfrastructuur

Tussen 2009 en 2014 investeerde de Vlaamse Gemeenschap amper in de uitbouw van Brusselse sportinfrastructuur. Brussel ontving in die periode €770.401, nog geen zesde van Antwerpen of Gent. Dat...

Actua

Minister Geens pleegt overleg met filmindustrie over de tax shelter

In de lijn van de eerdere parlementaire hoorzittingen dienaangaande, heeft Minister van Financiën Koen Geens de afgelopen maanden de filmsector gehoord over de uitwerking van de tax...

Actua

Erfpacht ook mogelijk in sociale woningbouw

Op aangeven van Katrien Schryvers, Vlaams volksvertegenwoordiger en OCMW-voorzitter in Zoersel, zullen de sociale huisvestingsmaatschappijen en VMSW naar de toekomst  toe ook de mogelijkheid van...

Actua

In juni duidelijkheid over toekomst provinciale uitleendiensten

Minister Sven Gatz benadrukt dat de dienstverlening van de provinciale uitleendienst zal blijven bestaan. Of deze bevoegdheid op provinciaal niveau zal blijven moet in juni duidelijk zijn. Dat...

Actua

Kris Peeters legt krachtlijnen vast voor implementatie Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Met de Europese politieke akkoorden van juni en september 2013  is een belangrijke stap gezet in de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Alhoewel het volledige detail van het...

Actua

Ervaringsbewijs: onbekend maakt onbemind

In 2006 werd het ervaringsbewijs gelanceerd. Met zo’n bewijs kunnen werknemers hun werkervaring verzilveren. Na een test worden de vaardigheden en de kennis van de betrokken werknemer in kaart...

Actua

Jo Vandeurzen: jouw garantie op sociale bescherming en welzijn

Jo Vandeurzen zetelt sinds 1993 in de Kamer en heeft steeds justitie en volksgezondheid met grote belangstelling opgevolgd.  Na een periode als CD&V-voorzitter, werd hij in 2007 federaal...

Actua

Bijna 9 op 10 scholen aangeduid met dynamische borden

In Vlaanderen bevinden zich 400 zones 30 aan scholen op gewestwegen. Daarvan zijn er 341 voorzien van dynamische borden, meer dan 85%. Op de overige 59 locaties staan vaste borden. Die bevinden...

Actua

900.000 euro steun voor 9 demonstratieprojecten duurzame landbouw

In het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO II) heeft Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw, negen demonstratieprojecten goedgekeurd.

Actua

Europa wil ruim 20.000 publieke oplaadpunten voor elektrische auto's in België

Ons land moet tegen 2020 ruim 20.000 publieke oplaadpunten voor elektrische wagens hebben. Deze bindende doelstelling staat in een nieuw voorstel van richtlijn die de Europese Commissie vandaag...

Actua

Pieter De Crem: Lijsttrekker Oost-Vlaanderen

Pieter De Crem kan zijn passie voor Aalter niet verbergen, en de liefde is wederzijds: sinds 1994 werd hij er steeds verkozen als burgemeester.  Als Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid...

Actua

Inzetten op arbeidsmobiliteit, maar verplicht grensoverschrijdend solliciteren niet aan de orde in Vlaanderen

De minister schuift een verplichting van grensoverschrijdend solliciteren niet naar voren, maar hij bevestigt wel dat het faciliteren van arbeidsmobiliteit een belangrijk aandachtspunt is. Het...

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.