Actua

Actua

Optimalisering informatie-uitwisseling

Naar aanleiding van de verhoogde strijd tegen radicalisering en terrorisme neemt de Minister van Justitie, Koen Geens, initiatieven om de gegevensuitwisseling inzake strafuitvoering aanzienlijk te...

Actua

ZOOMIT zorgt voor besparing van 900.000 Euro

Sinds 2012 kunnen belastingplichtigen bij het indienen van hun belastingaangifte vragen om hun aanslagbiljet te ontvangen via Zoomit. In 2012 was dit meteen een succes: ruim 253.000...

Actua

Geen straffeloosheid voor criminelen in Brussel!

 Diefstal van auto's, oplichting, drugsbezit, illegaal wapenbezit of schriftvervalsing. Verdachten van deze 'kleine' misdrijven worden niet langer direct opgepakt en verhoord door het Brussels...

Actua

Nieuwe leergebieden ‘wetenschappen en techniek’ en ‘mens en maatschappij’ voor basisonderwijs

De Vlaamse regering heeft de opsplitsing van de bestaande ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs en eindtermen lager onderwijs van het leergebied wereldoriëntatie over de twee nieuwe leergebieden...

Actua

Frietkotcultuur toegevoegd aan Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege voegt, na gunstig advies van de expertencommissie, de Belgische Frietkotcultuur toe aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Actua

Tien demonstratieprojecten duurzame bemesting goedgekeurd

In het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO II) heeft Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw, onlangs tien demonstratieprojecten inzake...

Actua

De officiële start van de Belgian Intelligence Academy (BIA)

De Minister van Justitie, Koen Geens, en de Minister van Defensie, Steven Vandeput, ondertekenden vandaag het protocol van de oprichting van de Belgian Intelligence Academy (BIA). België heeft in...

Actua

Europees parlement gaat voor 40% CO2-reductie tegen 2030

De Europese Unie moet de uitstoot van broeikasgassen met 40% terugdringen tegen 2030.  Deze ambitieuze doelstelling is vandaag gezamenlijk goedgekeurd door de commissies energie en milieu van het...

Actua

Vlaanderen stimuleert technische & wetenschappelijke studies

Vlaams minister-president Peeters bracht samen met Vlaams volksvertegenwoordiger Sabine Poleyn een bezoek aan het VTI Kortrijk. Beiden gingen hierbij in gesprek met de directies van de...

Actua

VDAB krijgt 50-plussers niet aan het werk

Sinds het generatiepact is het brugpensioen geen vrijbrief meer voor de arbeidsmarkt. Een bepaalde groep bruggepensioneerden moet immers beschikbaar blijven voor een job. In Vlaanderen zijn er op...

Actua

Nieuwe schoolbouwprojecten in Antwerpen, Beersel, Ledegem en Mechelen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft in de commissie onderwijs in het Vlaams Parlement bevestigd dat het schoolbouwproject ‘CADIX’ in Antwerpen zal worden gerealiseerd. Samen met drie...

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.