Actua

Actua

Vlaanderen maakt grote inhaalbeweging in de toekenning van budgetten voor personen met een handicap

28.12.2021 - Wouter Beke

Het Zorginvesteringplan van minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke dat eind juni werd voorgesteld, geeft de richting aan voor het uitbreidingsbeleid voor kinderen, jongeren en...

Actua

Vlaanderen neemt bijkomende maatregelen om instroom in de zorgsector te vergroten

22.12.2021 - Wouter Beke

De krapte op de arbeidsmarkt in Vlaanderen is ontzettend nijpend, ook in de zorg- en welzijnssectoren. Het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 6) beklemtoonde een sterk engagement om de vele...

Actua

CD&V wil Vlaamse ambities rond hernieuwbare energie fors omhoog

20.12.2021 - Robrecht Bothuyne

In het Klimaatplan dat de Vlaamse regering vorige maand voorstelde is amper sprake van hernieuwbare energie. “Nochtans een belangrijke Europese klimaatdoelstelling en dé sleutel naar meer goedkope...

Actua

CD&V wil langdurig werkzoekenden activeren met gemeenschapsdienst

16.12.2021 - Hilde Crevits

Ongeveer 70.000 mensen zijn al langer dan 2 jaar op zoek naar een job. Om te vermijden dat ze in maatschappelijk isolement raken, wil Vlaams minister van Werk Hilde Crevits hen met de...

Actua

Minnelijke schikkingen binnenkort niet meer fiscaal aftrekbaar

15.12.2021 - Servais Verherstraeten, Steven Matheï

De Kamercommissie Financiën heeft het wetsontwerp diverse fiscale bepalingen goedgekeurd. Dit ontwerp bevat een aftrekverbod voor minnelijke schikkingen, gebaseerd op een voorstel van...

Actua

CD&V wil af van knip tussen de bachelor en master in het hoger onderwijs

15.12.2021 - Brecht Warnez

CD&V wil geen knip tussen de bachelor en de master in het hoger onderwijs, zoals het regeerakkoord en de minister van Onderwijs vooropstellen. Concreet betekent zo een knip dat wie niet slaagt...

Actua

CD&V wil smartphonegebruik achter stuur aanpakken

14.12.2021 - Jef Van den Bergh

Jaarlijks vallen minstens 30 doden en 2500 gewonden in ons land door het gebruik van een smartphone achter het stuur. Het artikel in de wegcode dat het gebruik van de gsm achter het stuur...

Actua

CD&V tevreden met verlenging akkoorden voor telewerk grensarbeiders

14.12.2021 - Steven Matheï

De akkoorden voor thuiswerkende grensarbeiders worden opnieuw verlengd met een kwartaal, tot 31 maart 2021. Dat werd bevestigd door minister van Financiën Vincent Van Peteghem. CD&V-Kamerlid...

Actua

Europees Parlement legt strenge regels vast om Big Tech te reguleren

14.12.2021 - Tom Vandenkendelaere

De Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming van het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid haar standpunt over nieuwe Europese wetgeving inzake digitale diensten (Digital...

Actua

CD&V-Vernieuwingscongres Power ON! Terug naar de essentie: de gewone mensen

11.12.2021 - Joachim Coens

CD&V kiest resoluut voor een nieuwe koers. “We keren terug naar de basis: wat we doen, doen we voor de gewone mensen. Vroeger zorgde CD&V teveel voor belangengroepen, nu willen we goed zorgen voor...

Actua

CD&V wil dat politie en jongeren elkaar beter begrijpen

10.12.2021 - Benjamin Dalle, Annelies Verlinden

Minister van Jeugd Benjamin Dalle trekt meer dan een half miljoen euro uit voor projecten die de relatie tussen jongeren en politie moeten verbeteren. In elke provincie van Vlaanderen en in...

Actua

1 euro steun tijdens de coronacrisis heeft 3,5 euro welvaart gered

9.12.2021 - Hilde Crevits

Op vraag van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Technopolis Group samen met Vives en KU Leuven een evaluatie gemaakt van de economische steunmaatregelen tijdens de coronacrisis in...