Actua

Actua

Duitse onderscheiding voor Minister Pieter De Crem

De Belgische Minister van Defensie Pieter De Crem wordt onderscheiden met het Grote Kruis met Ster en Grootlint van de Orde van Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland. Minister van Defensie...

Actua

34,5% vrouwelijke schepenen in de komende legislatuur

De nieuwe Colleges van Burgemeester en Schepenen in Vlaanderen zullen 34,49% vrouwelijke schepenen tellen, zo blijkt uit een grootschalig onderzoek van Vrouw & Maatschappij. Dat cijfer zal nog...

Actua

Minister Vandeurzen hertekent jeugdhulpverlening

De jeugdhulpverlening in Vlaanderen wordt grondig hertekend. Sinds 1 januari 2013 maakt de Vlaamse regering voor zowel Jongerenwelzijn als Kind en Gezin nieuwe afspraken mogelijk voor de werking...

Actua

Samenwerking FOREM en VDAB

In mei 2008 werden drie gemengde teams VDAB/Le Forem opgericht: Moeskroen, Halle en Luik. De teams moesten Waalse werkzoekenden in contact brengen met Vlaamse vacatures en hen begeleiden in hun...

Actua

Vlaanderen wordt groter

Als gevolg van de herstructurering van het leger komen veel militaire domeinen vrij. Senator Wouter Beke en Vlaams parlementslid Lode Ceyssens, beiden CD&V, vragen dat de federale én de Vlaamse...

Actua

Werknemers Opel Antwerpen krachtig ondersteunen

Vandaag is een zwarte dag voor Antwerpen en Vlaanderen. General Motors gelooft niet langer in haar Antwerpse fabriek. Met Opel Antwerpen sluit de autobouwer één van de meest productieve...

Actua

Terug naar Siberië, Berlijn en Binche!

De Vlaamse media bezinnen zich. De economische crisis en de recente gebeurtenissen in Loksbergen lijken (tot op zekere hoogte) tot een inhoudelijke reflectie te leiden. Professor Geert Buelens...

Actua

E314 krijgt eigen verkeerstudie

De recente studie over de E313 tussen Limburg en Antwerpen inspireerde het Leuvense parlementslid om voor de E314 een gelijkaardige studie te vragen. De verkeersproblematiek op deze verkeersader...

Actua

MYRRHA: innovatiekatalysator par excellence

MYRRHA (Multipurpose hYbrid Research Reactor for Hightech Applications) is een uniek innovatief project. Dat is zeer beknopt de inhoud van het definitieve expertenrapport van de OESO over de...

Actua

Aanleg nieuwe fietspaden tussen Sint-Truiden en Gingelom

Op maandag 4 februari geeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits de eerste spadesteek voor de aanleg van 6 km nieuwe fietspaden en de bouw van 2 fietsbruggen tussen...

Actua

Nieuwjaarspeech

Beste vriendinnen en vrienden, beste christendemocratenDe voorbije jaren hielden we onze nieuwjaarsreceptie in Antwerpen. Maar nu BHV eindelijk is gesplist en nu we hier één Vlaamse kieskring...

Actua

"Betaal eerst je woning, pas later de grond"

De nood aan betaalbare woongelegenheden klinkt in heel Vlaanderen. Zowel lokale besturen als sociale huisvestingsmaatschappijen en VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) doen inspanningen...