Actua

Actua

Els Van Hoof wil vroegtijdige zorgplanning in patiƫntenrechten

17.04.2018 - Els Van Hoof

Woensdag is het Europese Dag van de Rechten van de Patiënt. Op deze dag gaat de aandacht uit naar de individuele rechten van patiënten met betrekking tot hun behandeling. CD&V-Kamerlid Els Van...

Actua

Kris Peeters lanceert Fraud Prevention Month in teken van frauduleuze commerciƫle telefoontjes

16.04.2018

Vice-eersteminister en minister van consumenten Kris Peeters lanceert de Fraud Prevention Month, een jaarlijkse sensibiliseringscampagne tegen consumentenbedrog. Dit jaar staat de campagne in het...

Actua

Extra geld voor zorg en welzijn

5.04.2018 - Jo Vandeurzen

De Vlaamse Regering besliste bij de begrotingsopmaak 2018 het zorg- en welzijnsaanbod in Vlaanderen met 350 miljoen euro te versterken. Op de ministerraad van vrijdag 30 maart jl. besloot de...

Actua

Extra ondersteuning leerkrachten basisonderwijs, directeurs meer lesvrijstelling en gelijk loon.

31.03.2018 - Hilde Crevits

De Vlaamse regering voorziet voor het schooljaar 2018-2019, op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, in extra maatregelen ter ondersteuning van de leerkrachten in het...

Actua

230 miljoen voor nieuwe rioleringen

31.03.2018 - Joke Schauvliege

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse Regering het investeringsprogramma 2019 van Aquafin goedgekeurd. De minister geeft nu het...

Actua

Burgerlijk Wetboek maakt sprong van 200 jaar

30.03.2018 - Koen Geens

Minister van Justitie Koen Geens schrijft vandaag met de hervorming van het algemeen contractenrecht (verbintenissenrecht) een belangrijke nieuwe pagina in het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Het oude...

Actua

Leefloon blijft stijgen

30.03.2018 - Kris Peeters

Het risico op armoede danig terugschroeven, is en blijft een belangrijke doelstelling van onze partij. Bij de begrotingscontrole werd daarom 80 miljoen euro extra vrijgemaakt voor...

Actua

Onderwijs waarbij iedereen mee is

30.03.2018 - Hilde Crevits

Naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale rechten dat het recht op inclusief onderwijs in Vlaanderen onvoldoende gegarandeerd is, neemt onze minister van Onderwijs...

Actua

Kris Peeters tevreden met akkoord energiepact en zware beroepen

30.03.2018 - Kris Peeters

Vice-eersteminister Kris Peeters is tevreden met het Paasakkoord dat de federale regering bereikte over het energiepact en de zware beroepen. Kris Peeters: “In beide gevallen gaat het over zeer...

Actua

Begroting op orde, extra geld voor sociale maatregelen en lastenverlaging voor e-commerce

24.03.2018 - Kris Peeters

Vice-eersteminister Kris Peeters is tevreden met het akkoord dat de regering bereikte over de begroting. De begroting is structureel op orde zonder besparingen in de sociale zekerheid. Bovendien...

Actua

Als het badeendje niet zo onschuldig blijkt

23.03.2018 - Wouter Beke, Cindy Franssen

Voorzitter Wouter Beke en Vlaams Volksvertegenwoordiger Cindy Franssen schreven een opiniestuk op Knack.be (23/03/2018) over de voortrekkersrol die België moet spelen in de strijd tegen...

Actua

De weg vooruit naar volledige tewerkstelling

22.03.2018 - Kris Peeters

Met maar liefst 66.000 nieuwe jobs in 2017 zitten we met ons land bij de koplopers van Europa. Elke nieuwe job is zo een bevestiging van het sterke beleid van de voorbije jaren en voedt de ambitie...