Actua

Actua

Weer meer bezoek in woonzorgcentra mogelijk

29.04.2021 - Wouter Beke

Nu ook buiten de woonzorgcentra elke dag meer en meer oudere en kwetsbare personen een eerste keer gevaccineerd zijn, kunnen de woonzorgcentra weer meer bezoek toelaten. De cafetaria kan open voor...

Actua

CD&V wil gamingsector fiscaal ondersteunen

29.04.2021 - Steven Matheï

CD&V-Kamerlid Steven Matheï wil de productie van videogames fiscaal ondersteunen. Zijn wetsvoorstel wil de bestaande tax shelter uitbreiden tot de gamingindustrie, om investeringen in die sector...

Actua

CD&V-resolutie voor vereenvoudiging energiefactuur goedgekeurd

27.04.2021 - Leen Dierick

De Kamercommissie Energie heeft een resolutie van CD&V-Kamerlid Leen Dierick goedgekeurd voor een vereenvoudiging van energiefacturen. De indieners verzoeken de regering hierover zo snel mogelijk...

Actua

Vlaamse regering hertekent Vlaamse jeugdhulp

26.04.2021 - Wouter Beke

De Vlaamse Regering heeft enkele belangrijke initiatieven goedgekeurd die mee aan de basis zullen liggen van de nieuwe richting waarin de jeugdhulp verder evolueert. Het gaat onder meer om de...

Actua

CD&V wil komaf maken met pensioenkloof tussen mannen en vrouwen

23.04.2021 - Nahima Lanjri

Vandaag ontvangen vrouwen nog steeds een pensioenbedrag dat gemiddeld bijna een derde lager ligt dan dat van mannen. Naast de loonkloof, zorgt de genderpensioenkloof ervoor dat vrouwen ook na hun...

Actua

CD&V wil betere bescherming van het ongeboren kind bij een verontrustende zwangerschap

23.04.2021 - Katrien Schryvers

Om elk ongeboren kind zoveel mogelijk kansen te bieden zodra het geboren wordt, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers een reeks maatregelen voor. “Het komt erop aan om tijdens de...

Actua

CD&V steunt werking vaccinatiecentra met maatregelen voor vrijwilligers en medewerkers

22.04.2021 - Vincent Van Peteghem

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem neemt verschillende fiscale maatregelen om een vlotte werking van de vaccinatiecentra in ons land te garanderen. Zo gelden er btw-vrijstellingen voor...

Actua

Tijdelijke btw-verlaging voor horeca en 835 miljoen euro steun voor horeca en zwaarst getroffen sectoren

22.04.2021 - Vincent Van Peteghem

De federale regering gaat in totaal ruim 835 miljoen euro bijkomende steun uittrekken voor sectoren die binnenkort kunnen heropstarten zoals de horeca. Dat heeft het kernkabinet vandaag beslist.

Actua

CD&V roept op deel te nemen aan actie 'Maai Mei Niet'

22.04.2021

Weekmagazine Knack lanceert de actie 'Maai Mei Niet'. Via deze actie wordt opgeroepen in de maand mei een (deel van je) gazon niet te maaien. Laat dus wat gras groeien, want dat kan een geweldig...

Actua

Europese Klimaatwet is een mijlpaal die klimaat en jobs veilig stelt en iedereen aan boord houdt

22.04.2021 - Cindy Franssen

Vandaag bereikten de EU-lidstaten en het Europees Parlement een akkoord over de veelbesproken klimaatwet, die onderdeel vormt van de Europese Green Deal. “Deze wet fungeert als juridische...

Actua

CD&V breidt aanbod horeca samen met sector uit

22.04.2021 - Hilde Crevits

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits heeft samen met de horecasector en verschillende diensten een actieplan uitgewerkt. De invulling van vacatures en inspanningen om tijdelijk...

Actua

CD&V werkt aan hervorming RSZ- en fiscale voordelen voor profvoetballers

22.04.2021 - Steven Matheï, Leen Dierick, Servais Verherstraeten

Het wetsvoorstel dat CD&V uitwerkte om de RSZ-korting voor profvoetballers aan te pakken, alsook de fiscale voordelen voor clubs en sporters, ligt momenteel voor op de kabinetten Financiën en...