Actua

Actua

Betere opvang en ondersteuning voor gezinnen in kwetsbare situatie

16.10.2021 - Wouter Beke

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke heeft extra middelen vrijgemaakt voor de acht Centra Integrale Gezinszorg (CIG) in Vlaanderen. In die centra krijgen kwetsbare ouders en...

Actua

VRT bouwt gokreclame af en neemt voortouw met strikter beleid

14.10.2021 - Benjamin Dalle

Vanaf 2022 zal de VRT striktere regels toepassen die tot stand kwamen in samenspraak met de mediagebruikers, organisaties zoals VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) en na...

Actua

Eerste stap in fiscale hervorming met uitdoven Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid

13.10.2021 - Vincent Van Peteghem

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem neemt een eerste stap in het uitdoven van de Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid, een crisisbelasting die dateert uit 1994. Door het systeem af te...

Actua

CD&V verlaagt drempels om te werken voor personen met handicap

13.10.2021 - Nahima Lanjri, Nathalie Muylle

De obstakels die personen met een handicap ondervinden om aan de slag te gaan worden verder weggewerkt in het begrotingsakkoord. Naast de beslissing over de budgetten werden namelijk ook...

Actua

CD&V wil Vlaamse mediabedrijven wapenen voor de toekomst

13.10.2021 - Hilde Crevits, Benjamin Dalle

Net zoals heel veel sectoren zijn er binnen het medialandschap heel wat veranderingen aan de gang. Het mediagebruik van de kijker, de luisteraar, de lezer is al lang niet meer wat het vroeger was.

Actua

Maud Vanwalleghem legt eed af in de Senaat

12.10.2021 - Maud Vanwalleghem, Joachim Coens

Onze kersverse senator Maud Vanwalleghem heeft in de Senaat de eed afgelegd. Ze vervangt Sabine de Bethune die rechter werd in het Grondwettelijk Hof. Voor de ervaren Sabine de Bethune (63) een...

Actua

Vlaamse Regering maakt middelen vrij om verslavingsproblematiek aan te pakken

10.10.2021 - Wouter Beke

De Vlaamse Regering investeert in bijkomende middelen om verslavingsproblematieken aan te pakken. Door de coronacrisis zijn er signalen over toenemende verslavingsproblemen, al is het nog...

Actua

Vlaanderen trekt volop de kaart van de investeringen in de kinderopvang

9.10.2021 - Hilde Crevits, Wouter Beke, Benjamin Dalle

Elke ochtend begeven tienduizenden Vlamingen zich naar kinderopvang en onthaalouders om hun kind aan de goede zorgen en veilige handen van onze kinderbegeleiders toe te vertrouwen. Zij verdienen...

Actua

CD&V wil verkoop energiedranken aan jongeren beperken

9.10.2021 - Nawal Farih

CD&V-kamerlid Nawal Farih dient een wetsvoorstel in om de verkoop van energiedranken aan -16-jarigen te beperken. Ze ijvert hierin voor een leeftijdsgrens van 16 jaar voor de aankoop van...

Actua

CD&V wil gespecialiseerde en terugbetaalde zorg voor mannen met borstkanker

7.10.2021 - Nathalie Muylle

7 oktober is de Internationale dag van de borstkanker bij mannen. CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle wil met een resolutie komaf maken met de discriminatie in de terugbetaling van behandelingen en...

Actua

Bijna 3 miljoen euro extra steun voor de jeugdsector

6.10.2021 - Benjamin Dalle

De Vlaamse regering trekt 2.97 miljoen euro extra uit voor jeugdorganisaties die door de coronamaatregelen van het voorjaar financieel onder druk kwamen te staan. “Het jeugdwerk is zwaar getroffen...

Actua

17 realisaties van CD&V na een jaar federale regering

5.10.2021 - Joachim Coens, Vincent Van Peteghem, Sammy Mahdi, Annelies Verlinden

Voorzitter Joachim Coens: “Na één jaar hard werken bewijzen onze CD&V-ministers in de federale regering al dat CD&V het verschil maakt. Tijdens de regeringsonderhandelingen hebben we heel wat...