Actua

Actua

Hongerstaking mensen zonder papieren gestopt

21.07.2021 - Sammy Mahdi

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Sammy Mahdi, meldt dat in samenwerking met de vertegenwoordigers van de hongerstakers en het middenveld een einde werd gebracht aan de hongerstaking. Na 60...

Actua

Eén gezin – één plan over heel Vlaanderen en Brussel

21.07.2021 - Wouter Beke

De Vlaamse Regering besliste in april dit jaar om de samenwerkingsverbanden ‘één gezin - één plan’ (1G1P) uit te rollen over heel Vlaanderen en in te zetten op een stevige lokale verankering...

Actua

Hongerstakers in Brussel: niemand wil een drama

19.07.2021 - Sammy Mahdi

Staatssecretaris voor asiel en Migratie, Sammy Mahdi, volgt de situatie van de hongerstakers in Brussel op de voet. Iedereen wil drama’s vermijden. Gisteren nog ging de directeur-generaal van de...

Actua

Aanstelling speciaal gezant om hongerstakers naar bestaande procedures toe te leiden

19.07.2021 - Sammy Mahdi

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) zal een speciaal gezant aanstellen om als brugfiguur hongerstakers toe te leiden naar de bestaande procedures. De heer Dirk Van den Bulck...

Actua

Europees kankerbestrijdingsplan verscherpt strijd tegen kanker

15.07.2021 - Cindy Franssen

De komende jaren zal de Europese Unie met het EU Kankerbestrijdingsplan een versnelling hoger schakelen in de strijd tegen kanker. In het Europees Parlement debatteerde de bevoegde commissie...

Actua

CD&V doet oproep om zomerkampen jeugdbewegingen te redden

15.07.2021 - Tinne Rombouts

Wat een jeugdbeweging lijden kan: na een jaar vol afgelaste activiteiten en onzekerheid omwille van het coronavirus hebben de voorbije dagen verschillende jeugdbewegingen en –verenigingen hun kamp...

Actua

Pandemiewet goedgekeurd door het Parlement

15.07.2021 - Annelies Verlinden

Reeds twee maanden was het wetsontwerp van de pandemiewet gefinaliseerd en klaar voor stemming. Alle mogelijkheden die de parlementaire procedure aanreikt, werden aangewend om het wetgevend proces...

Actua

CD&V wil burgerparticipatie in het federaal parlement

14.07.2021 - Steven Matheï

CD&V-Kamerlid Steven Matheï wil dat Kamercommissies in de toekomst burgers kunnen betrekken bij de opmaak van wetsvoorstellen en -ontwerpen in de Kamer. Hij stelt daarom voor om het Kamerreglement...

Actua

Meer mogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking om in bedrijven aan de slag te gaan

8.07.2021 - Hilde Crevits

Op voorstel van Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering het ontwerpdecreet individueel maatwerk goedgekeurd. Met individueel maatwerk zorgt minister Crevits...

Actua

Europa wil dat Hongarije mensenrechten respecteert

8.07.2021 - Tom Vandenkendelaere

Het Europees Parlement is bijzonder bezorgd over het respect voor de rechtsstaat in Hongarije. Het Hongaarse parlement keurde onlangs een wet goed die onder andere het afbeelden en propageren van...

Actua

Vlaanderen zet in op betere dementiezorg

7.07.2021 - Wouter Beke

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke wil inzetten op een kwaliteitsvolle ondersteuning van zorgorganisaties inzake dementiezorg. Om dit te realiseren, worden 20...

Actua

Europa maakt het eenvoudiger om steentje bij te dragen aan duurzame toekomst

7.07.2021 - Vincent Van Peteghem

De Europese Commissie presenteert haar Renewed Sustainable Finance Strategy. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem start volgende week, samen met zijn Europese collega’s, de onderhandelingen...