Actua

Actua

CD&V wil meer financiële ademruimte voor wie partner verliest

21.10.2021 - Servais Verherstraeten

Wanneer iemand zijn of haar echtgenoot verliest, blokkeert de bank de gemeenschappelijke rekening van het echtpaar. Banken laten de langstlevende partner wel toe om maximum 5.000 euro af te halen.

Actua

Mobiliteitsbudget wordt eenvoudiger, flexibeler en aantrekkelijker

21.10.2021 - Vincent Van Peteghem, Jef Van den Bergh

Via amendementen op het wetsontwerp over de vergroening van de bedrijfswagens maakt CD&V het mobiliteitsbudget eenvoudiger, flexibeler en aantrekkelijker.  CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh: “Twee...

Actua

Jonge weduwen krijgen langer steun

21.10.2021 - Nahima Lanjri

Wie vandaag zijn of haar echtgeno(o)t(e) verliest, heeft tot de leeftijd van 48 recht op een zogenaamde ‘overgangsuitkering’. De regering voorziet in de begroting middelen om de duur van deze...

Actua

Europees parlement wil betere bescherming tegen blootstelling aan asbest

21.10.2021 - Cindy Franssen

Het Europees Parlement heeft dinsdag een ambitieus rapport goedgekeurd waarin het pleit voor een versterkte Europese aanpak van asbestverwijdering. Cindy Franssen, die het rapport onderhandelde...

Actua

Vlaamse Regering en sociale partners ondertekenen nieuwe cao’s in de kinderopvang

21.10.2021 - Wouter Beke

De Vlaamse Regering, het Vlaams Welzijnsverbond,SOM en de drie vakbonden hebben de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten in de sector van de kinderopvang goedgekeurd. Zij geven hiermee gevolg...

Actua

#IedereenZorgambassadeur, ook asielzoekers met ervaring in de zorgsector

20.10.2021 - Hilde Crevits, Sammy Mahdi, Wouter Beke

Staatssecretaris voor asiel en Migratie, Sammy Mahdi, herhaalt zijn oproep om ook te kijken naar een extra categorie die kan bijdragen tot werken in de zorg: asielzoekers met ervaring in de...

Actua

Kamer keurt uitbreiding ‘recht om vergeten te worden’ goed

20.10.2021 - Leen Dierick

De commissie Economie keurde zonet unaniem de resolutie van CD&V-Kamerlid Leen Dierick goed om het ‘recht om vergeten te worden’ uit te breiden. Met dit initiatief willen de christendemocraten dat...

Actua

CD&V wil einde maken aan fiscale discriminatie grensarbeiders

20.10.2021 - Servais Verherstraeten, Steven Matheï

Grensarbeiders die een opzegvergoeding uit het buitenland ontvangen, mogen geen extra belastingen in ons land betalen. Dat zeggen CD&V-Kamerleden Steven Matheï en Servais Verherstraeten.

Actua

Nationaal vernieuwingscongres: Power On!

16.10.2021 - Joachim Coens

De Algemene Vergadering heeft met enthousiasme de Congrestekst en het nieuwe traject goedgekeurd. We zijn dan ook heel trots om aan jullie ‘Power On!’ voor te stellen, de naam van het...

Actua

Vlaamse Regering investeert meer dan 1,5 miljoen euro tegen dak- en thuisloosheid

16.10.2021 - Wouter Beke

De Vlaamse Regering zet in op de aanpak van dak- en thuisloosheid en investeert meer dan 1,57 miljoen euro voor 2021 en 2022 in Housing First. Dat maakt minister van Welzijn, Volksgezondheid,...

Actua

Betere opvang en ondersteuning voor gezinnen in kwetsbare situatie

16.10.2021 - Wouter Beke

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke heeft extra middelen vrijgemaakt voor de acht Centra Integrale Gezinszorg (CIG) in Vlaanderen. In die centra krijgen kwetsbare ouders en...

Actua

VRT bouwt gokreclame af en neemt voortouw met strikter beleid

14.10.2021 - Benjamin Dalle

Vanaf 2022 zal de VRT striktere regels toepassen die tot stand kwamen in samenspraak met de mediagebruikers, organisaties zoals VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) en na...