Economie & Financiën

woensdag 07 maart 2012
 - 

Reisbureaudecreet wordt versneld geëvalueerd

Enige tijd terug leek een gerechtelijke uitspraak aangaande de Thomas Cook Travelbox tot gevolg te hebben dat reiskadobons uit de winkelrekken zouden verdwijnen. De rechtszaak werd aangespannen door de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR).Op 17 februari volgde een nieuwe uitspraak in het voordeel van de VVR. Ditmaal werd een affiliate website geviseerd, die reisadvies geeft.Voor Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Brouwers is de maat vol: “De VVR weigert blijkbaar te aanvaarden dat de samenleving evolueert. Deze aanhoudende procedureslag moet stoppen, zodat het parlement het reisbureaudecreet kan evalueren en aanpassen aan de realiteit.’ 

Het reisbureaudecreet is intussen 5 jaar oud en had een betere kwaliteitsbewaking en de bescherming van de consument voor ogen. Met nieuwe ontwikkelingen als de reiskadobons en affiliate websites houdt het decreet echter geen rekening.  

De Vlaamse Vereniging van Reisbureaus hanteert een erg ruime interpretatie van het decreet. Daardoor maakt ze nieuwe marketingmethodieken in de reissector onmogelijk. Niet alleen doet deze belangenvereniging de geest van het decreet daarmee geweld aan, ze probeert deze ook (met succes) juridisch af te dwingen.  

Alleen al in 2011 werden er maar liefst 11 rechtszaken aangespannen tegen allerlei vennootschappen en vzw’s. In een oudere zaak tegen de grootste seniorenvereniging van Vlaanderen, OKRA, wordt een  uitspraak in beroep verwacht op 26/03. 

Karin Brouwers riep de Vlaamse minister van Toerisme op om de VVR met aandrang te verzoeken alle juridische procedures te stoppen en zeker geen nieuwe procedures meer op te starten, zodat een grondige, serene en snelle evaluatie van het reisbureaudecreet mogelijk wordt,. De minister gaf aan niet te willen interveniëren in lopende rechtszaken, maar kondigde wel een versnelde evaluatie van het decreet aan. Touroperatoren, socio-culturele verenigingen, erkende reisbureauverenigingen, het onderwijs, enz. worden op dit moment bevraagd. Een definitief rapport met aanbevelingen wordt nog voor de paasvakantie verwacht. Karin Brouwers vroeg aan de minister om hierin ook alle hangende rechtsprocedures op te nemen om een goed inzicht te krijgen in de aspecten van het decreet die door de VVR worden geviseerd. 

Karin Brouwers: “Ik hoop echt dat het de minister menens is. Dat de VVR dergelijke rechtszaken kan aanspannen en winnen, toont overduidelijk aan dat het decreet geen voeling meer heeft met de realiteit. De consument is hiervan het slachtoffer. De reisbureausector zou zich beter opnieuw heruitvinden en richten op een cliënteel dat nog wel bereid is om te betalen voor hun diensten: reizen op maat, reizen voor specifieke doelgroepen, enz. En daar is geen omvangrijke vestigingswetgeving zoals dit reisbureaudecreet voor nodig.